nieuws

Pensioenfederatie druk aan het reorganiseren

Pensioen

Pensioenfederatie druk aan het reorganiseren

De Pensioenfederatie is al sinds vorig jaar druk bezig met een reorganisatie van het bureau. De stappen die in 2014 werden gezet hebben nog niet het gewenste resultaat opgeleverd, al kostte de reorganisatie, zo blijkt uit het jaarverslag, al wel ruim twee ton.

De belangenorganisatie begon met de reorganisatie omdat de organisatie ‘niet meer optimaal’ was. “Voorts is onder druk van het dalende ledenaantal dat contributie kan afdragen gekozen voor een prioritering van taken waardoor werkzaamheden zijn komen te vervallen”, schrijft de Pensioenfederatie. De organisatie wil de personeelskosten reduceren, zonder dat de kernactiviteiten in het gedrang komen.

Maar de reorganisatie was het afgelopen jaar nog geen succes. “De stappen die in 2014 zijn gezet om de reorganisatie van het bureau te effectueren hebben niet het gewenste resultaat opgeleverd. Daardoor konden de plannen in kader van de herinrichting van het bureau in 2014 niet worden uitgevoerd”, staat te lezen in het jaarverslag. Daaruit valt ook op te maken dat er desalniettemin in 2014 al € 230.162 werd uitgegeven aan de reorganisatie. In 2015 is de Pensioenfederatie verdergegaan met de herstructurering, maar in het jaarverslag durft zij nog geen schatting te geven van de te maken kosten.

Winst
De Pensioenfederatie maakte in 2014 ondanks de reorganisatiekosten nog wel een bescheiden winst van € 55.317. De inkomsten waren lager door de dalende contributieopbrengsten van de leden, maar ook de lasten vielen lager uit dan begroot, waardoor er onder de streep een kleine plus overbleef.

Reageer op dit artikel