nieuws

Opnieuw ingevoerde pensioenknip is zonder terugwerkende kracht

Pensioen

Opnieuw ingevoerde pensioenknip is zonder terugwerkende kracht

De hernieuwde pensioenknipregeling gaat alleen gelden voor mensen die hun pensioen niet al hebben aangekocht. Mensen die hun levenslange uitkering al hebben aangekocht of gebruik maakten van de vorige tijdelijke regeling Pensioenknip (tussen 1 januari 2009 en 1 januari 2014) maken geen aanspraak op de nieuwe regeling.

Dat blijkt uit de toelichting die staatssecretaris Jetta Klijnsma geeft op haar wetsvoorstel voor de nieuwe pensioenknip. De regeling wordt opengesteld voor mensen van wie de pensioendatum voor 1 januari 2017 ligt. Daarnaast is als beperkende voorwaarde bepaald dat de pensioendatum moet liggen na 31 december 2008 en dat mensen die het kapitaal al hebben aangewend geen aanspraak meer maken op de regeling.

Mensen die gebruik maken van de pensioenknip kunnen een tijdelijke pensioenuitkering voor maximaal twee jaar opkopen en na die periode pas de levenslange uitkering aankopen, in de hoop dat de rente dan weer gestegen is.

Geen voordeel
In de toelichting op het wetsvoorstel laat Klijnsma weten eigenlijk geen voorstander te zijn van de nieuwe regeling. Volgens Klijnsma bleek uit de evaluatie van de vorige tijdelijke pensioenknipregeling dat deze geen succes was. “Slechts een beperkt aantal mensen heeft gebruik gemaakt van de Pensioenknip en deze mensen hebben als gevolg van de dalende rente geen financieel voordeel kunnen ervaren. Verder is uit de evaluatie gebleken dat de Pensioenknip voor deelnemers complex en adviesgevoelig is en tot extra uitvoeringskosten leidt. Ten slotte wordt bij een tijdelijke uitkering een lagere rentevergoeding gegeven dan bij de aankoop van een levenslange pensioenuitkering. Een relatief groot deel van het pensioenkapitaal gaat daardoor op aan de tijdelijke uitkering.”

Ondanks deze bezwaren is Klijnsma toch overgegaan tot de regeling. De reden was de uitdrukkelijke wens van de Tweede Kamer: “Gelet op de dringende oproep van de Tweede Kamer heb ik toegezegd om de regeling Pensioenknip nu tijdelijk opnieuw open te stellen in afwachting van de aangekondigde maatregelen voor optimalisering van premieovereenkomsten.”

Reageer op dit artikel