nieuws

Markt mag reageren op wetsvoorstel variabele pensioenuitkering

Pensioen

Markt mag reageren op wetsvoorstel variabele pensioenuitkering

Marktpartijen kunnen tot 16 augustus 2015 reageren op het concept wetsvoorstel waarin doorbeleggen in de uitkeringsfase mogelijk wordt gemaakt. Deelnemers die een pensioenuitkering moeten aankopen worden minder afhankelijk van de rentestand op aankoopdatum. Zij moeten straks een eigen afweging maken tussen zekerheid en risico.

Aan deelnemers met een pensioenovereenkomst kan straks op de pensioendatum een keuze worden gegeven tussen een gegarandeerde maar relatief lage vaste uitkering en een hogere, maar risicodragende variabele pensioenuitkering.

Wie kiest voor een variabele pensioenuitkering kan ook na de pensioendatum profiteren van hogere verwachte rendementen. Daar tegenover staat het risico op een verlaging van het pensioen bij tegenvallers in het beleggingsresultaat of een gestegen levensverwachting.

Vijf jaar
Het voorontwerp biedt de mogelijkheid dat mee- en tegenvallers in het beleggingsresultaat of bij de levensverwachting over maximaal 5 jaar worden gespreid. Verder mag het beleggingsrisico collectief worden gedeeld met alle deelnemers binnen een toedelingskring, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

Eind 2014 bouwden ongeveer 1 miljoen personen pensioenaanspraken op in het kader van een premie- of kapitaalovereenkomst. De verruiming van het wettelijk kader voor premie- en kapitaalovereenkomsten maakt dergelijke pensioenregelingen mogelijk aantrekkelijker, zo verwachten de opstellers. In dat geval zullen contractspartijen – vaker dan nu het geval is – overstappen van een uitkeringsovereenkomst op een premie- of kapitaalovereenkomst.

Schommelingen
In de consultatie wordt specifiek om reacties gevraagd die kunnen bijdragen aan een inschatting van de mate waarin de in het voorontwerp opgenomen maatregelen voldoende effectief zijn voor het tegengaan van grote schommelingen in de pensioenuitkering. “Dit betreft een belangrijke randvoorwaarde voor de regeling van de variabele pensioenuitkering. Het aanvullend pensioen is immers – met de AOW – de belangrijkste inkomstenbron van pensioengerechtigden”, aldus de toelichting op de consultatie.

Pensioenknip
In afwachting van deze aangekondigde maatregelen voor optimalisering van premieovereenkomsten, is inmiddels de pensioenknip tijdelijk opnieuw ingevoerd.

Reageer op dit artikel