nieuws

Goldman Sachs fraudeerde met Nederlands pensioengeld

Pensioen

Goldman Sachs fraudeerde met Nederlands pensioengeld

De Amerikaanse belegger Goldman Sachs heeft gefraudeerd met Nederlands pensioengeld. Dat stellen zowel ABP als Pensioenfonds Vervoer in juridische documenten waaruit MAX maandag in de documentaire ‘Zwarte Zwanen 2 – Schatrijk met uw pensioenpremie’ citeerde. Van die fraude werd geen aangifte gedaan bij justitie. Volgens ABP en haar belegger APG is dat ‘niet gebruikelijk’ in de pensioenwereld, zo verklaarden ze tegenover MAX.

ABP wilde ook niet bekend maken hoeveel schade het pensioenfonds heeft opgelopen door Goldman Sachs. ABP en andere grote beleggers investeerden tussen 2004 en 2006 bijna $ 54 mld in ‘rommelhypotheken’ die Goldman Sachs uitkoos. Hoeveel miljard ABP precies voor zijn rekening nam is onbekend. Met Goldman Sachs sprak het grootste Nederlandse pensioenfonds geheimhouding af in een schikkingsovereenkomst. ABP maakte in 2013 de schikking bekend, maar meldde toen niet dat Goldman Sachs gefraudeerd had. Het pensioenfonds sprak toen over valse en misleidende beweringen.

Geen aangifte
ABP en APG hebben nooit aangifte gedaan van de fraude door Goldman Sachs. De pensioenfondsen stellen dat strafvervolging niet zou bijdragen aan het terug claimen van de geleden schade, maar dit zelfs in gevaar zou brengen. Ook het Pensioenfonds Vervoer verloor € 250 mln door nalatigheid van Goldman Sachs Asset Management. Net als ABP kwam Pensioenfonds Vervoer tot een schikking met Goldman Sachs. Het blijft echter geheim hoeveel het pensioenfonds van de vrachtwagenchauffeurs van dat verlies terug heeft gekregen.

Fraude
MAX citeerde in Zwarte Zwanen onder andere uit het rechtbankstuk dat Pensioenfonds Vervoer bij de Londense rechtbank, de High Court of Justice, deponeerde. Uit het stuk blijkt dat het fonds de bank beschuldigt van nalatigheid, opzettelijk tekortschieten, fraude of contractbreuk. Daarnaast verzaakte de bank haar zorgplicht. Ook beschuldigde het pensioenfonds Goldman Sachs van ‘proprietary trading’: de vermogensbeheerder speculeerde op waardedaling van beleggingen van het Pensioenfonds Vervoer om er zelf beter van te worden. In 2006 bracht het pensioenfonds € 5,4 mld bij Goldman Sachs onder beheer. Toch heeft het Pensioenfonds Vervoer nooit aangifte gedaan tegen de bank. Goldman Sachs gaf in de documentaire geen commentaar op de beschuldigingen.

De Nederlandse pensioenwereld doet nog steeds zaken met Goldman Sachs. Minister Dijsselbloem vindt Goldman Sachs een kandidaat voor de begeleiding van de beursgang van staatsbank ABN-Amro. MAX zendt vanavond `Zwarte Zwanen 3 – De perverse prikkels blijven’ uit.

Reageer op dit artikel