nieuws

Aon: Nieuwe rekenrente doet dekkingsgraad flink dalen

Pensioen

Aon: Nieuwe rekenrente doet dekkingsgraad flink dalen

De verlaging van de UFR voor pensioenfondsen door DNB heeft flinke gevolgen voor de dekkingsgraad van pensioenfondsen. Aon Hewitt rekent voor dat de dekkingsgraden gemiddeld met 3,5% zullen dalen.

Dat effect heeft de veranderde rekenrente in eerste instantie alleen op de actuele dekkingsgraad. Die daalt gemiddeld van 110% naar 106%. De impact is niet voor elk pensioenfonds hetzelfde, jongere fondsen krijgen een hardere klap te verwerken met een gemiddelde daling die kan oplopen tot 5% à 6%. De verouderde fondsen kunnen de lagere rekenrente beter verwerken, de daling voor hen blijft beperkt tot 2% à 3%. De impact op de beleidsdekkingsgraad, de gemiddelde actuele dekkingsgraad van de laatste twaalf maanden, is momenteel nog te verwaarlozen, omdat de nieuwe rekenregels niet met terugwerkende kracht zijn ingevoerd. Het effect op de beleidsdekkingsgraad wordt pas halverwege 2016 bekend.

Aon verwacht niet dat de dalingen zullen leiden tot nieuwe kortingen op de pensioen, maar verhogingen zullen wel langer worden uitgesteld. De premies voor pensioenfondsen zullen wel gaan stijgen, is de verwachting van Aon. Pensioenfondsen moeten de kostendekkende premie in rekening brengen en deze premie is gevoelig voor de rente op lange looptijden. Aon verwacht een gemiddelde premiestijging van 6% tot 8%.

Reageer op dit artikel