nieuws

Per 1 juli eerste deel Wet pensioencommunicatie in werking

Pensioen

Per 1 juli eerste deel Wet pensioencommunicatie in werking

Per 1 juli 2015 treedt de eerste fase van de Wet pensioencommunicatie in werking. Fase 2 volgt in 2016 en de derde fase moet in de loop van 2017 in werking treden. Dit schrijft staatssecretaris Klijnsma in een Kamerbrief

Deze eerste fase betreft de algemene eisen aan pensioencommunicatie, ruimere mogelijkheden voor digitale communicatie, bevoegdheid voor DNB om statistische informatie over individuele fondsen te publiceren en de start van de uitbreiding van het pensioenregister.

Per 1 januari 2016 komt er een nieuwe kortere UPO voor deelnemers, per 1 juli van dat jaar komt er een nieuwe startbrief (Pensioen 1-2-3) en komt er de verplichting om bepaalde informatie beschikbaar te stellen op de website van de pensioenuitvoerder.

Te bereiken pensioen
In de loop van 2017 moet er een weergave komen van het te bereiken pensioen in een optimistisch, een pessimistisch en een verwacht pensioenbedrag in het pensioenregister en wordt gestart met de ingroei van pensioengerechtigden in het pensioenregister. Deze laatste fase wordt in een apart besluit neergelegd.

Anticiperen
In dezelfde kamerbrief informeert Klijnsma de Kamer over het feit dat zij pensioenuitvoerders op één onderdeel de mogelijkheid biedt te anticiperen op de nieuwe wetgeving. Pensioenuitvoerders die daartoe in staat zijn, mogen al eerder dan 1 juli 2016, namelijk vanaf 1 juli 2015, gebruik maken van de Pensioen 1-2-3 om nieuwe deelnemers te informeren over de belangrijkste kenmerken van de pensioenregeling. Daarbij geldt als voorwaarde dat de desbetreffende pensioenuitvoerder zowel laag 1 van de Pensioen 1-2-3 actief verstrekt aan de nieuwe deelnemer, alsook laag 2 en 3 van de Pensioen 1-2-3 beschikbaar stelt aan de deelnemer op zijn website.

Reageer op dit artikel