nieuws

L&G vraagt aandacht adviseurs voor pensioentekort nabestaanden

Pensioen

L&G vraagt aandacht adviseurs voor pensioentekort nabestaanden

Het pensioentekort van nabestaanden verdient meer aandacht, vindt Legal & General. Daarom roept de verzekeraar adviseurs op om extra alert te zijn op deze problematiek en stelt hij een gratis rekentool beschikbaar.

De sinds 1 januari veranderde de opbouw van het nettopensioen boven de € 100.000 hebben invloed op de opbouw van het nabestaandenpensioen. De opbouw van het ouderdomspensioen sluit volgens Legal & General niet langer meer aan bij het gebruikelijke inkomen en het nabestaandenpensioen sluit bij tussentijds overlijden niet langer aan bij het gezinsinkomen vlak voor het overlijden, als er geen maatregelen worden genomen.

ORV
Volgens Legal & General biedt de overlijdensrisicoverzekering een eenvoudige en goedkope oplossing om het nadeel van het pensioengat op te vullen. Maar, schrijft Legal & General: “Het probleem is dat zij de risico’s van het pensioengat voor hun nabestaanden niet of onvoldoende kennen, en niet op de hoogte zijn van het feit dat via het afsluiten van een ORV het nabestaandenprobleem mogelijk kan worden opgelost.”

Verwijtbaar onzorgvuldig bestuur
“Uiteraard accepteer ik dat de politiek de grenzen aangeeft waarbij pensioenopbouw fiscaal gefaciliteerd wordt, zegt Arno Dolders, algemeen directeur van Legal & General. “Maar ik vind het verwijtbaar onzorgvuldig bestuur indien de wetgever op bestaande overeenkomsten ingrijpt met als gevolg dat zekerheden waarop mensen vertrouwen worden aangetast zonder dat deze mensen dit tegelijkertijd direct en ondubbelzinnig te horen krijgen.”

Film en rekentool
Legal & General heeft een film laten maken voor werknemers waarin de wijziging van de pensioenopbouw wordt toegelicht. Daarnaast komt de verzekeraar met een rekentool waarin werknemers zelf de gevolgen van de pensioenopbouw, zowel het ouderdomspensioen als het nabestaandenpensioen, kunnen berekenen.

Reageer op dit artikel