nieuws

Laat pensioendeelnemer kiezen, maar wel binnen de lijntjes

Pensioen

Laat pensioendeelnemer kiezen, maar wel binnen de lijntjes

Nederlanders hebben in vergelijking met het buitenland weinig keuzemogelijkheden in het pensioenstelsel. Ook in Nederland is meer keuzevrijheid mogelijk, mits er grenzen en goede standaard opties zijn. Dat concluderen onderzoekers van pensioendenktank Netspar na een internationale vergelijking van pensioenstelsels.

Ruimere keuze bij de opbouw en bij de uitkering van het aanvullend pensioen zou ook Nederlanders meer keuzevrijheid kunnen bieden bij het spreiden van bestedingsmogelijkheden over hun leven, schrijven de onderzoekers van Netspar. Hierdoor is beter aan te sluiten op persoonlijke voorkeuren en omstandigheden zoals hoge zorgkosten, aflossing van de hypotheek, aanschaf of verbouwing van een eigen woning.

Erg ruim
De doorsneesystematiek begrenst in veel pensioenregelingen nu nog een vrije keuze in de opbouwfase, zoals de mogelijkheid om, tijdelijk, minder pensioenrechten op te bouwen. In de uitkeringsfase kunnen mogelijkheden verruimd worden door mensen een deel van het pensioenvermogen op te laten nemen als een bedrag ineens.

De keuzemogelijkheden zijn elders soms wel erg ruim vinden de auteurs. “In het Verenigd Koninkrijk zijn deelnemers bijvoorbeeld vrij om vanaf 55 jarige leeftijd het opgebouwde pensioenkapitaal op te nemen.” Ze verwijzen in dat kader naar de bekende uitspraak van de voormalige Engelse minister van pensioenen, Steve Webb die zei: ‘Mensen mogen van hun pensioenkapitaal van mij een Lamborghini aanschaffen’.

Standaard
Buitenlandse regelingen met keuzevrijheid maken veel gebruik maken van standaardkeuzes om deelnemers te ondersteunen bij de opbouw, bij het beleggen en bij het opnemen van pensioenvermogen. Volgens de onderzoekers kunnen dergelijke pensioenregelingen met standaard keuzes en de mogelijkheid eruit te stappen, in Nederland een oplossing bieden om werknemers en zelfstandigen die nu niet verplicht meedoen aan een collectieve regeling automatisch alsnog deel te laten nemen in een pensioenregeling.

Onbegrensd
De keuzeruimte verschilt internationaal. Netspar benadrukt dat in Nederland de keuzemogelijkheden verruimd kunnen worden, maar niet onbegrensd. De experts willen voorkomen dat mensen hun pensioen vroegtijdig kunnen opmaken. “Verzekerd dient ook te worden dat keuzes van een deelnemer niet ten koste kunnen gaan van andere deelnemers. Bepaalde vormen van keuzevrijheid kunnen moeilijk samen gaan met bepaalde vormen van risicodeling. Flexibiliteit in de hoogte van de inleg is bijvoorbeeld moeilijk te combineren met risicodeling via nieuwe opbouw en herstelpremies.”

Sociale partners
Verder vinden de onderzoekers dat marktwerking in de uitvoering, anders dan vaak gedacht juist kan leiden tot hogere kosten, zoals het geval was in Australië en Chili. “Een actieve rol voor de overheid, de sociale partners of de werkgever kan bijdragen aan adequate keuzemogelijkheden en kostenbeheersing.” Ook zien ze dat de keuzevrijheid niet alleen ruimer is bij pensioenstelsels waar de markt domineert. “In Scandinavië en Zwitserland, landen met ook een grote rol voor sociale partners, is wel meer ruimte voor eigen keuze in de uitkeringsfase.”

Reageer op dit artikel