nieuws

Klijnsma zegt Rob Goedhart gesprek toe over premiepensioen

Pensioen

Klijnsma zegt Rob Goedhart gesprek toe over premiepensioen

Staatssecretaris Jetta Klijnsma heeft beloofd om persoonlijk in gesprek te zullen gaan met Rob Goedhart van de Stichting Geldbelangen om te praten over de problemen die deelnemers aan premiepensioenregelingen ervaren als gevolg van de lage rente.

Klijnsma heeft al wetgeving in voorbereiding die het mogelijk maakt om ook in de uitkeringsfase door te beleggen en zo de overgang van opbouw naar uitkering flexibeler maakt. Eerder dan medio 2016 is die wet echter niet klaar. De oplossing komt dus voor velen te laat, vindt de Stichting Geldbelangen die middels een petitie bij de Tweede Kamer aandacht voor de problematiek vroeg.

Tegenvaller
In reactie daarop schrijft Klijnsma aan de Kamer: “Ik begrijp heel goed dat het voor deze mensen een stevige tegenvaller is, wanneer zij als gevolg van de lage rente op pensioendatum een lagere pensioenuitkering krijgen dan verwacht en gehoopt. De lage rente is echter een economisch gegeven. Er wordt op dit moment door alle betrokken partijen hard gewerkt aan een wetsvoorstel inzake de optimalisering van premieovereenkomsten. Meer mogelijkheden en flexibiliteit betekenen ook dat de deelnemers in de uitkeringsfase van hun pensioen risico’s lopen. Een belangrijk aandachtspunt bij het wetsvoorstel is dan ook de bescherming van deelnemers tegen deze risico’s. Dat vergt een zorgvuldige afweging.”

Gesprek
Ook schrijft ze: Ik ga op korte termijn persoonlijk in gesprek met de Stichting Geldbelangen over de onderhavige problematiek. De uitkomsten van dit gesprek zal ik betrekken bij de voorbereiding van het wetsvoorstel.”

Rob Goedhart van de Stichting Geldbelangen is blij. “Eindelijk krijgen de betrokkenen ook een stem bij het zoeken naar een oplossing.” De consumentenorganisatie zegt al ideeën te hebben ontwikkeld ‘die niet zo snel uit de koker van de traditionele pensioenpartijen zullen komen’.

Reageer op dit artikel