nieuws

Klijnsma: ‘Deeltijdpensioen zou goed kunnen’’

Pensioen

Klijnsma: ‘Deeltijdpensioen zou goed kunnen’’

Staatssecretaris Jetta Klijnsma ziet een deeltijdpensioen als één van de mogelijke oplossingen in de pensioenkwestie. Dat zei zij dinsdagavond in een debat dat georganiseerd is door de Telegraaf. Samen met financieel adviseur, Kapé Breukelaar en Sandra Phlippen, hoofdredacteur van het economisch communicatieplatform ESB, ging Klijnsma in discussie over de toekomst van het pensioenstelsel.

In het debat zegt Klijnsma dat de arbeidsmarkt de afgelopen 50 jaar enorm is veranderd. De meeste mensen zijn niet langer 40 jaar in dienst bij dezelfde baas en het aantal zzp’ers neemt steeds meer toe. Dat heeft volgens Klijnsma dan ook grote gevolgen voor de pensioenen. Voor het zomerreces wil de staatssecretaris een bouwstenennota aan de Tweede Kamer presenteren met daarin de resultaten van de Pensioendialoog. Hoewel Klijnsma verder niks wil zeggen over de nota geeft zij aan wel een groot voorstander te zijn van een deeltijdpensioen. Hierbij kan een werknemer zijn pensioen enkele jaren voor pensionering alvast deels laten ingaan, om tegelijk minder te gaan werken. Volgens Klijnsma wordt het voor bedrijven zo aantrekkelijker om de oudere en vaak ook duurdere werknemers in dienst te houden. “Oudere werknemers moeten jonge werknemers kunnen opleiden zodat de expertise niet verloren gaat voor het bedrijf”, vult Klijnsma aan. Ook Breukelaar en Phlippen zijn groot voorstander van een deeltijdpensioen.

Meer eigen verantwoordelijkheid
Toch zijn de sprekers verdeeld over de toegenomen eigen verantwoordelijkheid van de consument voor zijn pensioen. Breukelaar stelt dat het huidige beleid de consument geen middelen geeft om extra te sparen. “Als we het oude stelsel vergelijken met het nieuwe stelsel dan worden we toch met zijn allen zo’n 25% gekort. Dat is begrijpelijk, maar geef mensen dan ook de middelen om zelf buffers aan te leggen. De levensloopregeling en premiesparen al dat soort producten zijn in de afgelopen jaren afgeschaft.”, zegt Breukelaar.

Te weinig interesse en kennis
De financieel adviseur gaat zelfs een stapje verder: “Kunnen mensen het wel? Ieder jaar hebben we een pensioenmonitor en daaruit blijkt dat de meerderheid van de mensen de envelop met het pensioenoverzicht ongeopend laat. Het interesseert mensen niet en ze begrijpen het niet.” Ook Phlippen benadrukt dat de overheid nog wel een paternalistische rol moet blijven spelen. “Vooral wanneer mensen hun eigen geld moeten beleggen, blijkt dat ze geen idee hebben van de risico’s en gevolgen.” Klijnsma zegt daarom graag te willen kijken naar oplossingen waarin meer keuzevrijheid wordt geboden maar toch sprake is van een collectief vangnet.

Reageer op dit artikel