nieuws

Kamervragen over korten pensioen Holocaust-overlevende

Pensioen

Kamervragen over korten pensioen Holocaust-overlevende

De Kamerleden Van der Staaij (SGP) en Voordewind (ChristenUnie) hebben vragen gesteld aan de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Buitenlandse Zaken over het korten van het pensioen van een Holocaust-overlevende, omdat zij woont op de West Bank.

Zij vragen zich af of de ministers kennis hebben genomen van het bericht op de website timesofisrael.com dat een Joodse dame met de Nederlandse nationaliteit, een overlevende van de Holocaust, is gekort op haar pensioen, omdat zij is gaan wonen op de West Bank? Zij willen weten op welke rechtsgrond  dit besluit berust ten aanzien van deze dame. Ook willen zij weten wie verantwoordelijk is voor dit besluit en hoe een en ander in procedureel opzicht is verlopen. Is het vaker voorgekomen dat personen met de Nederlandse nationaliteit zijn gekort op hun pensioen in verband met hun verblijf op de West Bank?

Wrang
Beide Kamerleden vragen de ministers of zij het niet buitengewoon wrang en ongewenst vinden dat een oude Joodse dame die de Holocaust heeft overleefd met een dergelijke pensioenmaatregel wordt geconfronteerd en of zij bereid zijn om het besluit ten aanzien van deze dame zo spoedig mogelijk terug te laten draaien en tevens te voorkomen dat dergelijke besluitvorming in toekomst opnieuw aan de orde kan zijn.

 

Reageer op dit artikel