nieuws

Aon Hewitt: Buffers pensioenfondsen te hoog door weeffout FTK

Pensioen

Aon Hewitt: Buffers pensioenfondsen te hoog door weeffout FTK

De wettelijk verplichte buffers die pensioenfondsen moeten aanhouden om beleggingsrisico’s op te vangen zijn volgens Aon Hewitt onnodig hoog. De vereiste dekkingsgraad zou met de minder hoge buffereisen een half tot één procentpunt kunnen dalen.

De te hoge eisen worden volgens Aon veroorzaakt door een weeffout in het nieuwe Financieel Toetsingkader (FTK). Hierin is een hiaat dat door de invoering van de Ultimate Forward Rate (UFR) niet gerepareerd. Via de UFR wordt de rente voor looptijden vanaf 20 jaar kunstmatig hoger vastgesteld dan de marktrente. Voor de berekening van het vereiste eigen vermogen moet met de rentedaling rekening worden gehouden. Sinds september 2012 moet dat ook op de UFR-rente worden toegepast. Omdat de UFR-rente hoger ligt dan de marktrente, moeten pensioenfondsen met een hogere rentedaling dan voorheen rekenen. “Dat is een vreemde situatie, want de rentedaling heeft betrekking op de marktrente en niet op een modelmatig vastgestelde rente”, zegt Frank Driessen van Aon Hewitt.

Bij de introductie van het nieuwe Financieel Toetsingskader zijn de rentedalingen waar pensioenfondsen op voorbereid moeten zijn, verhoogd. De wetgever concludeerde namelijk dat de oorspronkelijke factoren niet meer passend waren bij de beoogde zekerheid van de opgebouwde pensioenen. Driessen: “De onvolkomenheid die met de introductie van de UFR is ontstaan, is over het hoofd gezien, waardoor het FTK een weeffout bevat.”

Dekkingsgraad
Als de fouten hersteld zouden worden, kunnen pensioenfondsen volgens Aon een lagere dekkingsgraad aan gaan houden. Voor een pensioenfonds met een conservatief beleggingsbeleid en een behoorlijke afdekking van het renterisico ligt de dekkingsgraad nu 0,5% te hoog stelt Aon. Voor fondsen die veel in zakelijke waarden beleggen en het renterisico beperkt afdekken is de impact nog groter, zegt Driessen. “Voor die fondsen zou de benodigde dekkingsgraad bij een realistischere rentedaling bijna een procentpunt lager uitvallen. Voor pensioenfondsen die het renterisico niet voor de lange looptijden afdekken, is de impact nog groter”, zegt Driessen. Op basis van berekeningen schat hij in dat alle pensioenfondsen tezamen bijna € 10 mld teveel aan eigen vermogen moeten aanhouden.

Reageer op dit artikel