nieuws

Accountant niet per se verantwoordelijk voor pensioenadvies DGA

Pensioen

Accountant niet per se verantwoordelijk voor pensioenadvies DGA

Een accountant is niet automatisch verantwoordelijk voor pensioenadvies aan de directeur-grootaandeelhouder. Dit blijkt uit een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Het College stelt dat de betrokken accountant niet tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld door de opdrachtgever niet te adviseren over het aanpassen van de getroffen pensioenvoorziening, nadat bekend was geworden dat opdrachtgever op korte termijn zou komen te overlijden.

Het gaat in de zaak om een accountant die al sinds 1997 de vaste accountant van een bedrijf was. Hij stelde de jaarrekening op en verzorgde de belastingaangifte. Medio 2011 ontstaat er een geschil en wordt de accountant in gebreke gesteld omdat hij niet zorgvuldig zou hebben geadviseerd over het pensioen van de directeur-grootaandeelhouder die op dat moment al is overleden.

Klacht
De klaagsters (bestuurder en bedrijf)  stellen in hun klacht bij de accountantskamer dat de accountant niet juist geadviseerd heeft bij de wijziging van de pensioenafspraken in het bijzonder met betrekking tot het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering. Ook zou hij niet juist hebben geadviseerd in het kader van de aanpassing van de pensioenafspraken nadat duidelijk werd dat de dga op korte termijn zou overlijden. Verder krijgt  de accountant het verwijt dat hij correcties heeft doorgevoerd op de concept jaarrekening zonder overleg. Klaagsters hebben een andere accountant moeten inschakelen omdat de betrokken accountant geen nadere informatie ter beschikking wilde stellen.

Hoger beroep
Bij de accountantskamer vangen de klaagsters bot en gaan in hoger beroep. In dit hoger beroep betogen zij dat toen duidelijk werd dat de dga op korte termijn zou overlijden, de accountant hen niet heeft gewezen op de financiële consequenties die in het geval van vooroverlijden verbonden zijn aan een maximale pensioentoezegging en hen niet heeft geadviseerd de in 2006 gemaakte pensioenafspraken te versoberen of op andere wijze aan te passen. In hun ogen is de accountant te kort geschoten en heeft hij zijn zorgplicht geschonden.  Zij stellen dat de reikwijdte van zijn opdracht zich niet beperkte tot het opstellen van de jaarrekeningen en de fiscale aangiften van de vennootschappen, maar zich ook uitstrekte over de pensioenaanspraken in eigen beheer. Zij verkeren in de veronderstelling dat een AA-accountant ook adviseert over pensioen. Dit staat echter niet zijn opdrachtbevestiging. De externe pensioenadviseur zou niet betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van de aanvullende pensioenaanspraken in 2006 en heeft niet geadviseerd over het pensioen in eigen beheer.

Opdrachtverstrekking
De betrokken accountant voert aan dat hij niet de opdracht had om te adviseren over de pensioenvoorziening. Ter onderbouwing daarvan heeft hij de opdrachtbevestiging van 13 maart 2007 overlegd. Hij betoogt dat hij alleen adviseert over pensioenaanspraken die in het licht van door de overheid geïnitieerde wijzigingen mogelijk tot fiscale problemen leiden bij een reeds in het verleden door derden geadviseerde pensioenaanspraak.

Conclusie
Het College van Beroep voor het bedrijfsleven stelt dat de accountant geen tuchtrechtelijk verwijt kan worden gemaakt. “Het adviseren over pensioenvoorzieningen (al dan niet op verzoek) is niet vermeld bij de overige uit te voeren werkzaamheden. De opdrachtbevestiging biedt voorts geen aanknopingspunten voor het oordeel dat betrokkene desondanks gehouden is over de getroffen pensioenvoorziening te adviseren.”

Reageer op dit artikel