nieuws

Pensioenfonds Johnson & Johnson definitief naar België

Pensioen

Pensioenfonds Johnson & Johnson definitief naar België

Het is farmaciebedrijf Johnson & Johnson na drie jaar gelukt om zijn hele Nederlandse pensioenfonds naar België te verhuizen. Sinds januari is alles met toestemming van De Nederlandsche Bank (DNB) overgeheveld naar België. Dat zegt Wijnand de Valk, voorzitter van het fonds van Johnson & Johnson, woensdag tegen het FD.

Het heeft het Amerikaanse bedrijf veel tijd gekost om de volledige Nederlandse pensioenregeling, inclusief alle oude rechten, over te zetten naar België. “Het was geen eenvoudige klus. Er was veel argwaan. Het kostte veel tijd en overleg”, stelt De Valk.

Aon volgt Johnson & Johnson
België wordt al enige tijd gezien als een aantrekkelijker pensioenland dan Nederland. Vorig jaar kondigde risico-adviseur Aon in navolging van Johnson & Johnson, financieel dienstverlener Euroclear en contactlensproducent Alcon aan de pensioenen over te willen zetten naar België. Ook andere bedrijven oriënteren zich op deze route volgens experts. René Mandos, voorzitter van het pensioenfonds van Aon, gaf destijds aan dat er in België andere financieringseisen zijn waardoor de kans op een tekort kleiner is.

Toch kost het in de praktijk veel moeite om de pensioenen over te zetten. Aon heeft na een jaar nog steeds geen definitief besluit genomen. Minister Jeroen Dijsselbloem noemde vorig jaar de België-route ‘onverantwoord’ en ook bij de deelnemers van Aon zijn er zorgen. Een aantal bezorgde gepensioneerden en ex-werknemers heeft zelfs een belanghebbendenvereniging opgericht.

Te veel regelgeving
De Valk herkent het probleem om alle deelnemers mee te krijgen. “In eerste instantie zijn mensen erg wantrouwend. Het is een proces dat je heel zorgvuldig moet aanpakken.” Volgens De Valk is iedereen beter af nu de pensioenen in België zijn ondergebracht. “Door de zware governance-eisen was het voor een klein fonds als Johnson & Johnson erg lastig om in Nederland te blijven. De tijd die bestuurders erin moesten steken, liep echt uit de hand. En deelnemers hebben het voordeel in België dat er niet gekort kan worden, omdat de werkgever verplicht moet bijstorten bij een tekort. Johnson & Johnson heeft de triple A-status, dus deelnemers hoeven zich geen zorgen te maken dat de werkgever dat niet kan.”

Regelgeving België
In België worden er mildere financieringseisen gesteld aan pensioenfondsen. Zo zijn de rekenrentes vaak veel hoger, waardoor fondsen er met eenzelfde buffer een stuk beter voor staan. De Valk zegt echter dat de verplichtingen van Johnson & Johnson in België op dezelfde manier berekend worden als in Nederland. “Daarin zitten geen verschillen. En dat was voor ons ook nooit een argument.”

Volgens De Valk is het wel een enorme klus geweest om het pensioenfonds over te zetten. “Je moet echt heel veel stappen door en alles moet worden afgestemd en minutieus worden vastgelegd”, aldus De Valk. Volgens hem was dit niet alleen nodig om goedkeuring van DNB te krijgen, maar ook om eventuele claims van deelnemers te voorkomen. “Het vergt allemaal heel veel zorgvuldigheid.”

Reageer op dit artikel