nieuws

DNB: ‘Verzekeraars in woelig vaarwater’

Pensioen

DNB: ‘Verzekeraars in woelig vaarwater’

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft in zijn jaarverslag een troebel perspectief geschetst voor de verzekeringsbranche. De branche verkeert volgens de toezichthouder in ‘woelig vaarwater’, zo zei DNB-president Klaas Knot.

DNB beschrijft het bekende probleem van de worstelingen van levensverzekeraars die de rest van de sector in hun greep houden. “De overcapaciteit van levensverzekeraars zet de toekomstbestendigheid van de sector onder druk. Sinds de introductie van banksparen in 2008 is de verkoop van individuele levensverzekeringen fors afgenomen”, leest het jaarverslag. DNB trekt daarmee soortgelijke conclusies als de Commissie Verzekeraars onlangs deed.

Volgens DNB is de overcapaciteit niet voor altijd te dragen door verzekeraars. “De krimp is vermoedelijk van structurele aard waardoor levensverzekeraars kampen met overcapaciteit. Dit betekent dat sprake is van hoge vaste kosten – die vooral voortkomen uit personeel en ICT-systemen – die niet langer passen bij de omzet. Door het langlopende karakter van levensverzekeringen en de bijbehorende beleggingswinsten kunnen verzekeraars de overcapaciteit lang dragen. Op lange termijn is dit echter niet houdbaar.”

Alternatieven
Waar de Commissie Verzekeraars wees op de kansen die verzekeraars op pensioengebied kunnen pakken, biedt dit volgens de toezichthouder niet genoeg tegenwicht aan de krimp in de pensioensector. Ook op de schademarkt is daar niet genoeg ruimte voor. DNB schrijft: “Hoewel verzekeringsgroepen via dochterinstellingen ook zelf actief kunnen zijn op de pensioenmarkt, is er naar verwachting onvoldoende ruimte om de krimpende markt van individuele levensverzekeringen voor alle levensverzekeraars te compenseren. Ook de markt voor schadeverzekeraars biedt deze ruimte niet. In de particuliere schademarkt is de concurrentie al groot vanwege de opkomst van internet en vergelijkingssites en in het zakelijke segment is reeds sprake van veel concurrentie van internationale gespecialiseerde partijen. De trend dat steeds meer verzekeraarsgroepen met een focus op de levenmarkt zich ook op de markt van schadeverzekeraars richten, zet de marges verder onder druk.”

DNB laat ook optekenen dat het provisieverbod het verdienmodel van levensverzekeraars geen goed heeft gedaan: “Daarnaast betekent het provisieverbod voor levensverzekeraars dat een belangrijk traditioneel distributiekanaal onder druk staat en dat het bedrijfsresultaat van levensverzekeraars wordt aangetast.”

Consolidatie
Snoeien in de kosten zal noodzakelijk zijn in de levensverzekeringssector, vindt DNB. De toezichthouder ziet consolidatie van de markt niet als een wondermiddel: “Consolidatie biedt geen totaaloplossing. Levensverzekeraars hebben door de tijd uiteenlopende producten met een langlopend karakter verkocht. De operationele inrichting van veel verzekeraars is hierdoor complex – denk aan een veelvoud aan ICT-beheerssystemen en steeds beperktere kennis van de langstlopende producten. Door deze complexiteit in de back office is het voor een opzichzelfstaande verzekeraar al geen sinecure om rationalisaties en kostenbesparingen door te voeren. Het samenvoegen van verzekeraars lost deze complexiteit op zich niet op – mogelijk neemt deze zelfs toe – waardoor schaalvoordelen van fusies onzeker en vermoedelijk beperkt zijn. Onduidelijkheid over eventuele claims bij beleggingsverzekeringen maakt het moeilijk om de betrokken verzekeraars te waarderen. Dit kan consolidatie in de sector belemmeren.”

Woekerpolisclaims
Waar de consumentenorganisaties nog veel kritiek hadden op de Commissie Verzekeraars, omdat zij in haar rapport compleet voorbijging aan de belangen van de polishouders, zoekt DNB naar een evenwichtigere oplossing: “DNB pleit voor een oplossing van de problematiek rondom beleggingsverzekeringen waarbij de belangen van alle polishouders, inclusief degenen zonder beleggingsverzekering, evenwichtig worden meegenomen.”

Pensioenstelsel
In het pensioenstelsel zijn volgens DNB ingrijpende veranderingen nodig, ook al is het huidige stelsel internationaal bezien goed. DNB draagt vijf kenmerken voor een duurzaam pensioenstelsel aan:

  • Heldere eigendomsrechten dragen bij aan transparantie;
  • Een evenwichtige risicodeling vergroot het maatschappelijk draagvlak voor het pensioenstelsel;
  • Maatwerk vergroot de aansluiting van het stelsel op de kenmerken van de verschillende groepen deelnemers;
  • Het nut van de huidige verplichtstelling moet nader bekeken worden;
  • Het pensioenstelsel moet meer bijdragen aan de macro-economische stabiliteit.
Reageer op dit artikel