nieuws

Verbond wil maatwerkoplossing voor klant met premiepensioen

Pensioen

Het Verbond van Verzekeraars wil dat verzekeraars de mogelijkheid krijgen om maatwerkoplossingen te zoeken voor deelnemers bij wie dit jaar een beschikbare premieregeling tot uitkering komt. De historisch lage rente heeft grote gevolgen voor de aankoop van pensioenuitkeringen. Een wetswijziging is in de maak, maar die treedt pas per 1 januari 2016 in werking.

Verbond wil maatwerkoplossing voor klant met premiepensioen

Het wordt één van de belangrijkste nadelen van premiepensioen genoemd: de grote afhankelijkheid van de rentestand op het moment van pensionering. De hoogte van de uitkering kan bij een rente van twee procent globaal vijftien procent lager zijn dan bij vier procent rente.

Klijnsma
Door staatssecretaris Klijnsma wordt wetgeving voorbereid om dit probleem op te lossen. Het kabinet streeft naar aanpassing van de wetgeving per 1 januari 2016. Deelnemers aan een premieovereenkomst mogen dan doorbeleggen in de uitkeringsfase.

Het Verbond wil dat het alternatief snel wordt gerealiseerd. Bovendien wil het Verbond dat verzekeraars en/of adviseurs de mogelijkheid krijgen daarop vooruitlopend maatwerkoplossingen te zoeken. “Hierbij zou kunnen worden gekeken naar uitstel van de pensioeningangsdatum”, zo stelt het Verbond voor. “Deelnemers die dit jaar een uitkering willen aankopen doen er sowieso goed aan om zich tijdig en grondig te oriënteren op het beste aanbod in de markt.”

Reageer op dit artikel