nieuws

Pensioenfonds krijgt geen schadevergoeding van DNB

Pensioen

Het kleine pensioenfonds GSFS krijgt van toezichthouder DNB geen schadevergoeding voor het ten onrechte schrappen van het fonds uit het pensioenfondsenregister. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam bepaald. De belangrijkste overweging daarbij is dat de aansprakelijkheid van DNB wettelijk is uitgesloten.

Pensioenfonds krijgt geen schadevergoeding van DNB

Begin 2013 haalde DNB de inschrijving van GSFS Pensionfund in het pensioenfondsenregister door omdat de toezichthouder van mening was dat het fonds geen pensioenfonds was in de zin van de Pensioenwet. Dat besluit werd na een uitspraak van de voorzieningenrechter later dat jaar teruggedraaid. GSFS heeft daarna een rechtszaak tegen DNB aangespannen, omdat het fonds van mening was dat de beslissing was genomen in de hoedanigheid van fiscaal toezichthouder en niet van toezichthouder in het kader van de Pensioenwet. “DNB had namelijk met dit besluit slechts het doel om de vermogensbeheerder van GSFS Pensionfund, GSFS Asset Management, niet langer in staat te stellen gebruik te maken van de fiscale vrijstelling die GSFS Pensionfund als pensioenfonds genoot”, aldus GSFS, dat zo’n € 2 mln schadevergoeding eiste. Het fonds voert het pensioen uit voor de ca. 15 werknemers van GSFS Asset Management.

Aansprakelijkheid uitgesloten
De rechtbank vindt echter dat niet hoeft te worden beoordeeld of het besluit van DNB achteraf als onrechtmatig kan worden gekwalificeerd, “aangezien aansprakelijkheid van DNB wordt uitgesloten door artikel 1:25d lid 1 Wft”. “Uit het besluit blijkt voldoende duidelijk dat het houden van het toezicht op (de financiële status van) GSFS Pensionfund als pensioenfonds centraal heeft gestaan bij het nemen van het besluit. De rechtbank is tevens van oordeel dat geen sprake is van opzettelijk onbehoorlijke taakuitoefening dan wel grove schuld, nu gelet op de door DNB aangevoerde en door GSFS Pensionfund niet betwiste omstandigheden, waaronder de door DNB geconstateerde overtredingen van bepalingen uit de Pensioenwet, handelend optreden door DNB als financieel toezichthouder geïndiceerd was. Het feit dat DNB in eerste instantie voor uitschrijving uit het register heeft gekozen en niet voor een andere handhavingsmaatregel uit de Pensioenwet vormt, gelet op de door DNB gegeven toelichting, geen misbruik van een haar toekomende bevoegdheid.” 

Lees hier de uitspraak van de rechtbank Amsterdam in de zaak GSFS-DNB

Reageer op dit artikel