nieuws

ONDERZOEK. AFM betaalt fors voor piepklein eigen pensioenfonds

Pensioen

ONDERZOEK. AFM betaalt fors voor piepklein eigen pensioenfonds

Als toezichthouder was de Autoriteit Financiële Markten altijd kritisch over de toekomstbestendigheid van kleine pensioenfondsen. Toch richtte de AFM als werkgever anderhalf jaar geleden een eigen pensioenfonds op voor nog geen duizend deelnemers. De AFM onderschatte zowel de oprichtingskosten van een nieuw fonds als de liquidatiekosten van een oud fonds. Dat staat in de nieuwste editie van am:magazine die vandaag op de mat valt.

Het pensioen van de AFM-medewerkers was tot eind 2013 ondergebracht bij Mercurius, een fonds voor vijf werkgevers die allen voortkwamen uit de Amsterdamse beurs. Mercurius kampte met forse onderdekking en hoge uitvoeringskosten. Dat moest anders. “De AFM is er voorstander van dat pensioenfonds Mercurius opgaat in een groter pensioenfonds”, stelt de toezichthouder begin 2012. “De AFM vindt dat kleine pensioenfondsen niet kunnen standhouden en dat die moeten samengaan met andere pensioenfondsen om schaalvoordelen te behalen.”

Zoektocht
Maar die route loopt dood. De AFM overweegt om het pensioen onder te brengen bij een verzekeraar. Dat blijkt relatief kostbaar, aldus een woordvoerder. Ook gesprekken om samen te werken met medetoezichthouder De Nederlandsche Bank stranden. De AFM richt per 1 januari 2014 een eigen pensioenfonds op. Mercurius wordt geliquideerd op kosten van de werkgevers.

Tussenstap
De AFM benadrukt steeds dat de overstap naar een eigen pensioenfonds een tussenstap is. De overstapkosten naar deze tussenoplossing worden in september 2013 geraamd op zo’n € 1 miljoen: € 0,8 miljoen liquidatiekosten voor Mercurius en € 0,2 miljoen om een nieuw fonds op te richten. Daarnaast wordt in 2013 door de AFM ongeveer € 10 miljoen bijgestort in het pensioenfonds om de onderdekking die in de tijd van Mercurius is ontstaan, deels te verhelpen. Ook wordt dat jaar een korting van 3% doorgevoerd op de pensioenen.

Kostenoverschrijding
In april 2014 meldt de AFM aan de sector de eerste kostenoverschrijding van bijna € 200.000 bij de overstap naar het eigen pensioenfonds. In oktober 2014 stuurt de AFM de brancheverenigingen een rapportage over het eerste halfjaar. Daaruit blijkt dat er nog eens € 300.000 bij moet om Mercurius te liquideren. Daarmee vallen de liquidatiekosten zo’n 50% hoger uit dan verwacht.

Hoge kosten
De AFM noemt die kostenoverschrijding acceptabel omdat “de gekozen constructie al op korte termijn tot lagere lasten leidt”. De uitvoering is uitbesteed aan Blue Sky Group, dat voornamelijk de pensioenen van KLM-personeel beheert, maar ook SNS Reaal in de boeken heeft. De uitvoeringskosten van Blue Sky Group zijn weliswaar fors lager dan de € 676 per deelnemer bij Mercurius, maar liggen met € 426 per deelnemer nog altijd ruim boven het sectorgemiddelde van € 120. Naar de vermogensbeheerkosten (bij BlackRock) is het gissen, de AFM wil daar pas in juni inzage in geven.

De AFM zegt zelf dat het totale kostenplaatje “in verhouding tot de grootte van het fonds goed is”. Maar pijnpunt blijft dat de AFM tegen haar eigen streven in, voorlopig een piepklein pensioenfonds heeft met relatief hoge kosten. De pensioenkosten bedragen meer dan 10% van het AFM-budget en vormen daarmee een forsere personeelspost dan de hypotheekrentecompensatie waar veel over te doen is geweest.

Het hele verhaal staat in nummer 9 van am:magazine dat vandaag op de mat valt.

Reageer op dit artikel