nieuws

DNB betaalde ‘uitzonderlijk hoge’ pensioenpremie voor eigen personeel

Pensioen

DNB betaalde ‘uitzonderlijk hoge’ pensioenpremie voor eigen personeel

Pensioenfonds DNB heeft de nieuwe, versoberde, pensioenregeling voor DNB-personeel bekendgemaakt. De regeling geldt per 1 januari 2015. De oude pensioenregeling begon steeds meer uit de pas te lopen ten opzichte van andere financiële instellingen, zo schrijft het pensioenfonds in een nieuwsbrief aan de deelnemers.

De pensioenpremie zou maximaal 28% van de loonsom mogen bedragen, aldus het pensioenfonds, maar in de praktijk kwam het er de laatste jaren op neer dat DNB 34,5% van de loonsom als premie aan het pensioenfonds betaalde. “Dat is een uitzonderlijk hoge premie. Een premieniveau van 15 tot 25% is gebruikelijk in de markt”, aldus de tekst in de nieuwsbrief.

Nieuwe regeling
Vanaf 1 januari 2015 geldt een opbouwpercentage van 1,875% over een maximum salaris van € 100.000 en een franchise van € 12.642. De eigen bijdrage in de premie die de actieve deelnemers betalen gaat omhoog, omdat er naar een verdeling van tweederde werkgever en eenderde werknemersbijdrage toe gegroeid gaat worden. De verlaging van het opbouwpercentage in de pensioenregeling leidt tot een premiebesparing van 1,9%. DNB heeft met de vakbonden afgesproken dat deze besparing teruggegeven kan worden aan medewerkers. Vanaf 2015 ontvangen medewerkers daarom 1,9% van het pensioengevend salaris in een persoonlijk keuzebudget (PKB). De benodigde pensioenpremie mag niet boven de 28% uitkomen, anders is het mogelijk dat de opbouw van pensioenaanspraken wordt gekort.

Indexatie
De actieve deelnemers hadden voorheen recht op ‘onvoorwaardelijke indexatie’ die was gekoppeld aan de stijging van de loonontwikkeling bij DNB. Vanaf 1 januari 2015 geldt voor alle deelnemers (actieven, gepensioneerden en ‘slapers’) een voorwaardelijke indexatie op basis van de prijsindex (CPI). Voorwaardelijke indexatie houdt in dat het pensioenfonds alleen de opgebouwde pensioenaanspraken zal verhogen als daar voldoende financiële middelen voor zijn.

Pensioenfonds DNB heeft een deelnemersbestand van 4.768 personen, van wie 2.024 actieve deelnemers.

Reageer op dit artikel