nieuws

CPB: schaf doorsneesystematiek geleidelijk af

Pensioen

Het afschaffen van de doorsneesystematiek is gunstig voor alle toekomstige generaties, maar zonder compenserende maatregelen is het negatieve effect op het pensioenresultaat van bestaande generaties fors. Die effecten nemen af naarmate de transitie meer geleidelijk plaats vindt. Daarom pleit het Centraal Planbureau in een rapport voor een geleidelijke overgang van doorsneeopbouw naar degressieve opbouw.

CPB: schaf doorsneesystematiek geleidelijk af

Het CPB buigt zich in het rapport over het SER-voorstel voor een persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling. Eerder al maakte de SER bekend dat de voorkeur naar die variant uitgaat. Dat betekent afscheid nemen van de doorsneesystematiek.

Nieuwe opbouw
Volgens het CPB is het beter om de doorsneesystematiek voor alle nieuwe opbouw af te schaffen en niet alleen voor nieuwe toetreders. “Dan kan een pensioenfonds maatwerk bieden in de lengte van de transitieperiode, de mate van compensatie, en de wijze van financiering hiervan.”

Ook wijst het CPB erop dat bij een overstap op individuele rekeningen niet alleen de afschaffing van de doorsneesystematiek tot generatie-effecten leidt, maar ook het doorbreken van de intergenerationele risicodeling. “De pensioenen van oudere deelnemers genieten in de huidige uitkeringsovereenkomsten enige bescherming door de gespreide doorwerking van schokken en de mogelijkheid om tijdelijk extra (inhaal)premies te heffen. Deze impliciete claim op het menselijk kapitaal van jongere en toekomstige deelnemers raken oudere deelnemers kwijt bij overstap op een geïndividualiseerd systeem.”

Compensatie
De omkeerregel verzacht de effecten van hogere pensioenpremies en lagere pensioenuitkeringen op het netto-inkomen als de compensatie voor afschaffing van de doorsneesystematiek via de tweede pijler plaatsvindt. Het CPB: “De hogere premies en de lagere uitkeringen werken immers voor zo’n 40% door in belastingen, premies en inkomensafhankelijke toeslagen.”

De transitielast kan ook volledig verschoven worden naar de overheid, schrijft het CPB, bijvoorbeeld door een tijdelijk inkomensafhankelijk overheidspensioen in aanvulling op de AOW. “In principe kan de overheid dat doen zonder verdelings- en houdbaarheidseffecten. Het betekent wel dat de schuld voor de overheid permanent met € 100 mld toeneemt.”

Reageer op dit artikel