nieuws

AFM: ‘Pensioenadviseur, zet dienstverlening op maat in’

Pensioen

Volgens de AFM is de pensioenprofessional goed geëquipeerd voor de toekomst. Maar uitdagingen zijn er ook. Toezichthouders Rudy van Leeuwen en Anneke van Es adviseren pensioenadviseurs om ‘Dienstverlening op Maat’ in te zetten bij het verwerken van alle wetswijzigingen en zien nog wel een uitdaging in het opschonen van overgenomen dossiers.

AFM: ‘Pensioenadviseur, zet dienstverlening op maat in’

Dat zeggen Van Leeuwen en Van Es in een interview in de pensioenspecial van am:magazine die binnenkort verschijnt vanwege het congres am:pensioenstrijd op 17 maart. De AFM-toezichthouders spreken daarin over de markt voor pensioenadvies die de afgelopen jaren drastisch is veranderd, niet in het minst door de introductie van de deelvergunning voor pensioenadvisering.

Mutaties
De overgebleven kantoren ervaren veel druk om alle wetswijzingen in de pensioenwetgeving te vertalen naar hun klanten. Anneke van Es probeert de druk enigszins van de ketel te halen. “Ja, er zijn heel veel wijzigingen en er zijn adviseurs die heel uitgebreid willen adviseren, maar het is ondoenlijk om over al die mutaties te adviseren. Juist in deze situaties is het concept ‘Dienstverlening op maat’ goed toepasbaar. De Wft vereist dat je in een adviestraject de vier elementen van zorgplicht aanstipt: doelstellingen, risicobereidheid, kennis en ervaring en financiële positie. Maar de diepgang waarmee je de onderwerpen met de klant bespreekt hangt ondermeer af van de complexiteit van de vraag van de klant en de mate waarin je je klant al kent.”

Schoonmaak
De adviseurs die de vergunning Wft Pensioen hebben, zijn volgens de toezichthouders goed geëquipeerd voor de toekomst. Een uitdaging ligt er nog wel in het opschonen van bestaande dossiers naar de huidige standaarden. Van Leeuwen: “In het verleden waren niet alle adviseurs heel erg goed in het op orde brengen of houden van dossiers. Dat is problematisch omdat de basis van goed en doelmatig advies wordt gevormd door dat dossier. Bij de overname van pensioenportefeuilles, na het massaal afhaken adviseurs in 2013 en 2014, zijn advieskantoren er achter gekomen dat er in veel gevallen nog veel moest gebeuren aan de betreffende dossiers. We zien dat er in de markt ook diverse partijen zijn die op dat vlak hun diensten aanbieden aan adviseurs.” Van Es: “Een deel van de grote schoonmaakacties is ook via de aanbieders zelf gelopen.” Hoever de sector exact is met het oppoetsen van de dossiers is onduidelijk. “Dat hebben wij nog niet zelf onderzocht.”

Werkgever, adviseur, verzekeraar en toezichthouder, ze zijn allemaal present tijdens am:pensioenstrijd, een event voor de pensioenprofessional op 17 maart in Inn Style in Maarssen. Erbij zijn? Klik hier om in te schrijven.

Reageer op dit artikel