nieuws

Zorg en Welzijn stopt met beleggen in hedge funds

Pensioen

Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) stopt met beleggingen in hedge funds. Deze beleggingen zijn in het afgelopen jaar zo goed als afgebouwd. Volgens het fonds dat het pensioengeld van ruim twee miljoen (oud-)werknemers beheert (€ 156,3 miljard) moet het beleggingsbeleid beheersbaar en begrijpelijk zijn. Hedge funds zijn te complex.

Zorg en Welzijn stopt met beleggen in hedge funds

PFZW startte in 2003 als een van de eerste Nederlandse pensioenfondsen met het beleggen in hedge funds. De belangrijkste reden hiervoor was meer diversificatie in de beleggingsportefeuille. Daarin hebben hedge funds lange tijd een goede rol gespeeld, maar inmiddels dragen ze onvoldoende bij aan de ambitie, zegt Jan Willem van Oostveen, manager Financieel- en Beleggingsbeleid van PFZW. Volgens hem is ook complexiteit een belangrijke reden om te stoppen met hedge funds. “We hebben in ons nieuwe beleggingsbeleid afgesproken dat beheersbaarheid en begrijpelijkheid meer nadruk krijgen. Een complexe beleggingscategorie als hedge funds, waar heel diverse strategieën onder vallen, past daarom niet meer bij PFZW.”

Hoge kosten
Ook de hoge kosten die hedge funds met zich meebrengen zijn reden om ermee te stoppen. Hoge kosten zijn alleen te rechtvaardigen als de rendementen ook hoog zijn, zegt Van Oostveen: “Bij hedge funds ben je zeker van de hoge kosten, maar onzeker over het rendement.” Tenslotte is gekeken naar de mate van duurzaamheid. “PFZW heeft de conclusie getrokken dat hedge funds niet meer passen in de portefeuille gezien de hoge beloningen in de hedge fundsector en het vaak beperkte oog voor maatschappij en milieu.”

In 2013 had PFZW nog voor 2,7% belegd in hedge funds. Dat deel wordt nu ook belegd in aandelen.

DNB
Uit een onderzoek van De Nederlandsche Bank bleek al eerder dat de kosten van pensioenfondsen voor beleggingen in private equity en hedge funds het hoogst zijn. “Relatief hogere vermogensbeheerkosten betekenen echter niet dat pensioenfondsen deze beleggingen moeten mijden; pensioenfondsen moeten afwegen of de hogere kosten opwegen tegen de risico- en rendementskarakteristieken van deze beleggingen voor de totale portefeuille van het pensioenfonds.”, aldus DNB.

Pensioenfonds ABP legt dat op haar website als volgt uit: “Met hedge funds beleggingen behaalt ABP rendementen die vergelijkbaar zijn met beleggen in aandelen, maar tegen slechts een derde van het risico. Een (relatief) hoog rendement tegen een (relatief) laag risico dus. Maar dit heeft wel een prijskaartje: de kosten en prestatievergoedingen van deze beleggingen zijn hoger.”

Reageer op dit artikel