nieuws

Klijnsma reageert nog niet op pensioenadvies SER

Pensioen

Staatssecretaris Jetta Klijnsma wil nog niet oordelen over het advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) om het pensioenstelsel ingrijpend te veranderen. Klijnsma wacht liever tot het adviesorgaan het onderzoek formeel heeft afgerond.

Klijnsma reageert nog niet op pensioenadvies SER

In de Tweede Kamer zei de staatssecretaris het niet netjes te vinden om nu al een tipje van de sluier op te lichten ondanks dat meerdere fracties op een reactie hebben aangedrongen.

De SER maakte maandag een analyse bekend waarin vier verschillende pensioenstelsels werden gepresenteerd. Het adviesorgaan liet weten voorkeur te hebben voor een persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling. De doorsneepremie waarbij jongeren meebetalen aan het pensioen van ouderen zou dan moeten verdwijnen. De SER zei: “Wel is de uitwerking van een aantal elementen nog onbekend. Daarom zal de SER initiatief nemen deze variant de komende tijd nader te verkennen.”

De variant kent een breed draagvlak binnen de branche. Zo heeft het Verbond van Verzekeraars al aangegeven de variant toe te juichen. Klijnsma erkent dat het huidige pensioenstelsel aangepast moet worden. Zij wil er echter tot mei, wanneer de definitieve analyse naar de kamer wordt gestuurd, niks over zeggen.

Reageer op dit artikel