nieuws

Kamervragen: is bemoeienis AFM met ZZP-pensioen gepast?

Pensioen

Is het gepast dat de Autoriteit Financiële Markten adviseert dat ZZP’ers verplicht voor hun pensioen moeten gaan sparen? Dat wil Kamerlid Norbert Klein van de fractie Klein graag weten van staatssecretaris Jetta Klijnsma. Ook ZZP Nederland vraagt zich af waar de AFM zich mee bemoeit.

Kamervragen: is bemoeienis AFM met ZZP-pensioen gepast?

Klein diende schriftelijke vragen in naar aanleiding van de berichtgeving deze week over het position paper van de AFM. Daarin stelt de toezichthouder dat het niet uitlegbaar is dat sommige werkenden wel en andere niet verplicht zijn om aanvullend pensioen op te bouwen. “De introductie van de mogelijkheid tot vrijwillige deelname voor zelfstandigen aan een pensioenregeling is een goede eerste stap. Wanneer echter blijkt dat hier onvoldoende gebruik van wordt gemaakt ligt het voor de hand een algehele verplichtstelling tot deelname aan een pensioenregeling voor alle werkenden te introduceren”, zo luidt het standpunt.

Voorbarig
Klein vindt het voorbarig van de AFM om nu al uitspraken te doen over een mogelijke verplichting, aangezien het vrijwillige pensioensparen voor ZZP’ers nog moet gaan starten. “Deelt u die mening?”, vraagt hij aan Klijnsma. En: “In hoeverre vindt u het gepast dat door de AFM als toezichthouder hierover wordt geadviseerd?”

Niet passend
Ook ZZP Nederland begrijpt niet waar de AFM zich mee bemoeit. “De AFM heeft een publieke en uitvoerende functie en volgens de doelstellingen van de AFM zijn zij toezichthouder op bestaande regels, niet om beleid te maken”, aldus de organisatie op haar website. “Het past een organisatie als de AFM niet om het beleid dat bepaald wordt door de overheid in het openbaar van adviezen te voorzien. Natuurlijk is het altijd goed een balletje op te werpen over bepaalde zaken, maar op een terrein waar je als overheidsorganisatie geen bevoegdheid hebt is adviseren in het openbaar absoluut niet passend.”

Tevens is het merkwaardig, zegt ZZP Nederland, dat de AFM zich bemoeit met zaken zoals een verplicht pensioen, dat in de tweede pijler valt. “Dat is een zaak van De Nederlandsche Bank, de toezichthouder van werknemerspensioenregelingen. Bovendien is het werknemerspensioen niet door de overheid verplicht gesteld, maar als arbeidsvoorwaarde afgesproken door cao-partijen met verplichte deelname. ZZP’ers zijn geen werknemers en op hen kan via een cao geen pensioenverplichting rusten. dat is nu juist de reden, dat Stichting ZZP Nederland mede initiatief heeft genomen om het ZZP Pensioen op vrijwillige basis te ontwikkelen.”

Reageer op dit artikel