nieuws

DNB: Minder pensioenpremie voor hogere inkomens

Pensioen

De Nederlandsche Bank (DNB) pleit ervoor dat mensen met hogere inkomens in de toekomst minder pensioenpremie gaan inleggen. De toezichthouder stelt dat voor in het position paper ten behoeve van de Pensioendialoog, dat DNB vandaag naar buiten bracht.

DNB: Minder pensioenpremie voor hogere inkomens

Volgens de toezichthouder hebben mensen met een hoog inkomen ‘vaak een relatief hoog opleidingsniveau, een eigen huis, een aanzienlijk financieel vermogen en meer mogelijkheden op de arbeidsmarkt op latere leeftijd’. Daarom zou deze groep niet zo veel hoeven sparen en meer de eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen. “Een premie die (geleidelijk) afneemt  met het inkomen legt bij mensen met een hoger inkomen een grotere individuele verantwoordelijkheid neer voor hun oudedagsvoorziening”, schrijft DNB.

Het geld dat vrijkomt door een dalende premie zouden de hogere inkomens kunnen gebruiken om hun hypotheek af te lossen of meer te consumeren. Met concrete cijfers over hoeveel de premie zou moeten dalen en vanaf welke inkomens de premie omlaag zou kunnen heeft DNB niet. De visie van DNB sluit aan bij die van collega-toezichthouder AFM, die eerder deze week in zijn position paper voor meer keuze in het pensioenstelsel.

Leeftijd
Naast een differentiatie op basis van inkomen pleit DNB ook voor een verschil tussen jongeren en ouderen. De toezichthouder schrijft: “Jongeren beschikken over een lange beleggingshorizon en relatief veel verdienpotentieel op de arbeidsmarkt. Hierdoor kunnen jongeren profiteren van diversificatie tussen het rendement op menselijk en op financieel kapitaal. Bovendien zijn ze beter in staat een negatieve financiële schok op te vangen door meer te werken of door hun pensionering uit te stellen. De leeftijdsdifferentiatie tussen oude en jonge deelnemers ontstaat door het symmetrisch uitsmeren van financiële schokken over de tijd. Hierdoor ondervinden ouderen minder (en jongeren meer) de gevolgen van een financiële schok.”

Doorsneesystematiek
Ook blijft DNB pleiten voor het afschaffen van de doorsneesystematiek om een meer evenwichtige risicodeling tussen generaties te waarborgen. De arbeidsmarkt wordt volgens DNB verstoord omdat jongeren nu meebetalen aan het pensioen van ouderen. DNB wijt in het paper een speciaal kader aan de doorsneesystematiek en noemt drie voordelen van het vervangen hiervan door een actuarieel correcte systematiek: “Ten eerste verdwijnt hiermee een belangrijke bron van ondoorzichtige en slecht uitlegbare herverdeling. Ten tweede bevordert dit een soepele werking van de arbeidsmarkt. De doorsneesystematiek leidt nu binnen het pensioenstelsel tot overdrachten van jongeren aan ouderen. Deze overdrachten verstoren onbedoeld de keuze om in loondienst of als zelfstandige te werken. Ten derde vergroot een actuarieel correcte systematiek de flexibiliteit van het stelsel. Zo kunnen pensioenregelingen makkelijker eventuele verschillen in premie-inleg tussen deelnemers accommoderen, omdat deze dan financieel neutraal uitpakken voor pensioenfondsen.”

Reageer op dit artikel