nieuws

Dekkingsgraad daalde in 2014 door marktrente

Pensioen

Dekkingsgraad daalde in 2014 door marktrente

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is over het afgelopen jaar per saldo gedaald. Aan het eind van december stond de dekkingsgraad op 108%, een procent lager dan de stand aan het einde van 2013. 

Ook ten opzichte van eind november 2014 daalde de dekkingsgraad ook een procent. Per 1 januari 2015 mogen pensioenfondsen niet langer met de driemaandsmiddeling rekenen, waardoor de dekkingsgraad naar 103% zakt. Dat is lager dan het wettelijke minimum van 104,3%, maar omdat in het nieuwe Financiële Toetsingskader gerekend mag worden met de gemiddelde graad over de laatste twaalf maanden, hoeven de fondsen niet meteen te korten. Over de laatste twaalf maanden is de dekkingsgraad namelijk 110%. Wel hebben deze fondsen een reservetekort, waardoor zij een nieuw herstelplan in moeten dienen waarin zij laten zien het tekort binnen tien jaar weg te kunnen werken.

Rendementen
In de eerste helft van 2014 ging het voortvarend met de pensioenfondsen, rapporteert Aon. De dekkingsgraad steeg tussen januari en augustus van 109% naar 112%. Ondanks een daling van de marktrente konden pensioenfondsen profiteren van sterke rendementen op de aandelenportefeuille. Na september zette een daling in die in oktober (107%) het dieptepunt bereikte. De val werd veroorzaakt door de spanningen in Oost-Europa en de maatregelen van de Europese Centrale Bank.

Reageer op dit artikel