nieuws

Van Vroonhoven wil af van ‘monocultuur’ in pensioensector

Pensioen

Van Vroonhoven wil af van ‘monocultuur’ in pensioensector

“In de pensioensector zie ik voornamelijk een monocultuur van middelbare, autochtone mannen. Als we de deelnemer werkelijk centraal willen stellen, dan moeten we hier iets aan doen.” Dat zegt AFM-voorzitter Merel van Vroonhoven in het relatiemagazine Omni van pensioenuitvoerder MN.

Van Vroonhoven maakt zich zoals bekend hard voor diversiteit in het bedrijfsleven. In Omni beantwoordt ze de vraag hoe dat zit in de pensioensector en bij AFM. “In de pensioensector zie ik voornamelijk een monocultuur van middelbare, autochtone mannen. Niet meer dan twaalf procent van de leden van pensioenfondsbesturen is vrouw. En jongeren zie je nog maar zelden in een bestuur. En dat terwijl de deelnemers in de fondsen toch echt een afspiegeling zijn van de hele samenleving. Als we de deelnemer werkelijk centraal willen stellen, dan moeten we hier ook iets aan doen. Als je als sector echt wilt veranderen, dan moet je de deuren openzetten voor andere mensen. Bij AFM is de verdeling tussen mannen en vrouwen in orde, maar voor ons als jonge organisatie is de uitdaging juist om wat meer ‘grijze haren’ binnen te halen – en mensen met een multiculturele achtergrond. En daar werken we nu dus aan!”

Ook wil de AFM meer medewerkers aantrekken die een achtergrond hebben in gedragswetenschappen. “Lang hebben we gedacht dat klanten die voldoende geïnformeerd zijn, vanzelf rationele besluiten nemen. Maar inmiddels weten we dat consumenten niet altijd even rationeel zijn in hun handelen. Daarom is inzicht in het gedrag van beleggers en consumenten voor ons heel belangrijk.”

Kwetsbare groepen
Van Vroonhoven denkt verder dat de pensioenwereld nog wel wat kan leren van de NS waar ze een topfunctie bekleedde voordat ze voorzitter van de AFM werd. “Het gekke is dat de NS wereldwijd een top 3-speler is in dienstverlening. Uit onderzoek bleek dat de NS het gemiddeld prima doet, maar als je inzoomt op sommige steden of lijnen dan waren de prestaties een stuk minder. En zo werd het credo van de NS: gemiddeld goed is niet goed genoeg. Daar zie ik een parallel met de pensioenwereld. Laat je niet in slaap sussen door de grote getallen. Laat kwetsbare groepen niet in het gemiddelde wegvallen, maar kijk daar juist met extra aandacht naar. Naar jongeren bijvoorbeeld, of mensen die net gescheiden zijn of die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn geraakt. De AFM zal de komende jaren toetsen of de aandacht voor die kwetsbare groepen er voldoende is.”

Ook vindt de AFM-voorzitter dat er meer aandacht moet komen voor de mens achter het pensioen. “De NS heeft ook de slag gemaakt van de techniek van het laten rijden van treinen, naar het diepere idee: we brengen mensen naar mensen. Voor pensioenen geldt dezelfde uitdaging: hoe komen we van de techniek van de actuariële tafels en het FTK naar een goed inkomen voor mensen die gestopt zijn met werken?”

Reageer op dit artikel