nieuws

Staatssecretaris: ‘Pensioenuitvoerders hebben genoeg tijd gehad’

Pensioen

Volgens de staatssecretaris van Financiën hebben pensioenuitvoerders voldoende tijd gehad om werkgevers te informeren over de aanpassingen in de pensioenwetgeving. “Daarbij komt”, zegt Eric Wiebes, “dat pensioenuitvoerders inmiddels ervaring hebben met de verwerking van de versoberingen van het Witteveenkader per 2005/2006 en 2014.”

Staatssecretaris: ‘Pensioenuitvoerders hebben genoeg tijd gehad’

Wiebes reageert daarmee op Kamervragen van Pieter Omtzigt (CDA). Omtzigt wil dat werkgevers meer tijd krijgen om hun pensioenregeling aan te passen aan de nieuwe fiscale grenzen. Maar dat is volgens Wiebes niet nodig. “De Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen is op 27 mei 2014 door de Eerste Kamer aangenomen. Pensioenuitvoerders hebben zodoende voldoende tijd gehad om werkgevers te informeren over de aanpassingen. Het kabinet verwacht dat de regelgeving van het nettopensioen binnenkort formeel vaststaat. Naar de mening van het kabinet hebben werkgevers voldoende tijd gehad om de regeling aan te passen. Daarbij komt dat pensioenuitvoerders inmiddels ervaring hebben met de verwerking van de versoberingen van het Witteveenkader per 2005/2006 en 2014.”

Glijclausule
Bovendien, zegt Wiebes, kunnen werkgevers gebruik maken van de wettelijke mogelijkheid om pensioenregelingen vóór 1 januari 2015 aan de Belastingdienst voor te leggen zodat ze met terugwerkende kracht kunnen worden aangepast aan het Witteveenkader. “Het voordeel van de wettelijke glijclausule is dat de regeling in de periode tussen invoering en aanpassing met terugwerkende kracht niet als fiscaal onzuiver wordt aangemerkt. De glijclausule geldt niet voor pensioenregelingen die na 1 januari 2015 zijn voorgelegd.”

Claim werknemer
Omtzigt vraagt zich af wat de juridische gevolgen zijn als een werknemer stelt dat hij onvoldoende of te laat is geïnformeerd over de wijzigingen in de pensioenregeling per 1 januari 2015? “Klopt het dat werkgevers van wie de werknemers zich beroepen op dwaling een aanzienlijk risico lopen op een latere pensioenclaim?” Wiebes merkt daarover op dat zowel werknemers en werkgevers zich, net zoals iedereen in Nederland, niet kunnen beroepen op het niet kennen van de wet. “Rechtsdwaling dient voor rekening en risico van de dwalende partij te blijven. Naar het zich laat aanzien is het risico op een claim daarom zeer gering.”

Reageer op dit artikel