nieuws

Pensioenfondsen hebben eindelijk een nieuw toetsingskader

Pensioen

Pensioenfondsen hebben eindelijk een nieuw toetsingskader

De Eerste Kamer heeft met een meerderheid van VVD, PvdA, D66, Groenlinks en ChristenUnie woensdag ingestemd met het wetsvoorstel ‘Wet aanpassing financieel toetsingskader’ (FTK). De wet gaat per 1 januari 2015 in en maakt een einde aan een jarenlange discussie.

Staatssecretaris Klijnsma is blij met de brede steun: “Het is goed dat er nu duidelijkheid is. De pensioenfondsen kunnen nu snel aan de slag met de verbeterde regels waar jong en oud baat bij hebben.” De staatssecretaris stemde in met het voorstel om De Nederlandsche Bank te vragen pensioenfondsen toe te laten staan om met de huidige rekenrente te blijven rekenen tot begin 2015 en duidelijk wordt met welke rekenrente Brussel komt voor verzekeraars. Zij had de Tweede Kamer al eerder toegezegd te onderzoeken of de verschillende rekenrentes te stroomlijnen zijn.

Onderhoud
Het nieuwe toetsingskader voorziet in noodzakelijk ‘technisch onderhoud’ van het pensioenstelsel. De belangrijkste verbeteringen in de woorden van Klijnsma zijn:

  • Het verspreiden van financiële mee- en tegenvallers over de tijd. Dit zorgt voor meer stabiliteit in de pensioenuitkering van mensen.
  • Er komen duidelijke, eerlijke en evenwichtige regels voor de indexatie van pensioenen, voor jong en oud.
  • Er komt een stabiele premie.

De pensioenfondsen zullen hun financiële opzet vóór 1 januari, de ingangsdatum van deze wet, moeten aanpassen aan het nieuwe toetsingskader. Klijnsma: “Pensioenfondsen kunnen nu voorkómen dat de pensioenen van gepensioneerden in één klap fors omlaag moeten, terwijl tegelijkertijd wordt geregeld dat er genoeg geld opzij wordt gezet voor de pensioenen van de toekomst. Dat is gunstig voor de jongeren van vroeger en de ouderen van de toekomst.”

Reageer op dit artikel