nieuws

Pensioenfonds SNS Reaal wijst ‘eigen’ Zwitserleven af als uitvoerder

Pensioen

Pensioenfonds SNS Reaal heeft besloten de pensioenadministratie per 1 januari 2015 onder te brengen bij Blue Sky Group, een professionele dienstverlener specifiek voor pensioenfondsen. De pensioenadministratie werd meer dan tien jaar door Reaal en later Zwitserleven uitgevoerd. Nu kiest het fonds voor een partij buiten het concern.

Pensioenfonds SNS Reaal wijst ‘eigen’ Zwitserleven af als uitvoerder

“Het overdragen van de administratie naar een partij buiten SNS Reaal is geen eenvoudig besluit geweest”, aldus het bestuur van het fonds dat als reden de ontwikkelingen in wet- en regelgeving noemt. “De eisen die aan pensioenfondsen worden gesteld, wijken in steeds grotere mate af van de eisen aan een verzekerde pensioenregeling. Hierdoor was het noodzakelijk opnieuw te kijken of de huidige uitvoerder nog steeds het beste bij ons pensioenfonds past.”

Verbeterpunten
De overeenkomst met Zwitserleven liep op 31 december 2013 af en is toen met één jaar verlengd, zo staat in het jaarverslag over 2013. Zwitserleven kreeg toen al te horen dat er in 2014 verbeterpunten gerealiseerd moesten worden. Begin dit jaar begon echter al de selectieprocedure voor een nieuwe uitvoerder, onder leiding van PwC. Ook Zwitserleven deed daarin mee. “Blue Sky Group kwam als meest geschikte kandidaat uit deze procedure, zowel kwalitatief als op basis van prijs”, aldus het fondsbestuur Blue Sky Group is voortgekomen uit KLM pensioenfonds en bedient naast de verschillende KLM fondsen ook de pensioenfondsen van Equens en IBM.

Zware operatie
De overgang van de pensioenadministratie is volgens het pensioenfonds een zware operatie, die zorgvuldig moet worden uitgevoerd. De overgang gaat gepaard met transitiekosten. “Zowel de overnemende als de overdragende partij maken eenmalige kosten.” Het pensioenfonds is van mening dat deze kosten in de toekomst worden terugverdiend. “De jaarlijkse kosten van Blue Sky Group en de kosten van de ondersteuning door actuaris en accountant zijn lager dan in de huidige situatie. Toekomstige veranderingen in wet- en regelgeving kunnen bovendien kosteneffectiever worden doorgevoerd, doordat Blue Sky Group volledig is gericht op het ondersteunen van pensioenfondsen.”

Pensioenfonds SNS Reaal regelt het pensioen voor medewerkers van SNS Reaal, SNS Securities, Stichting Beheer SNS Reaal en Stichting Fonds 21.

Reageer op dit artikel