nieuws

Klaas Knot: ‘Hypotheekrenteaftrek kan verder versoberd’

Pensioen

Als het aan Klaas Knot legt zorgt een toekomstig nieuw kabinet ervoor dat de hypotheekrenteaftrek nog verder versoberd wordt. Dat zegt de president van De Nederlandsche Bank in een uitgebreid interview met de Volkskrant.

Klaas Knot: ‘Hypotheekrenteaftrek kan verder versoberd’

Volgens Knot is de huidige beperking van de hypotheekrenteaftrek nog niet voldoende. Hij zegt: “Er zijn veel goede stappen gezet door het kabinet. Maar ik denk dat het nog niet genoeg is. Er moet vervolgbeleid bij een nieuw kabinet komen na 2017. Mijn persoonlijke mening is dat de hypotheekrenteaftrek dan verder kan worden versoberd. Een mogelijke optie is om de rente over te hevelen naar box 3. Zo ga je een huis meer als regulier vermogensbestanddeel beschouwen.”

Vermogensongelijkheid
Knot laat in het interview weten niet mee te willen gaan in de bevindingen van de Franse econoom Thomas Piketty. Een grote inkomensongelijkheid is er volgens Knot niet. “Dat vind ik eigenlijk een non-issue, want Nederland heeft een van de platste inkomensverdelingen ter wereld. De ongelijke verdeling van vermogen vind ik wél een punt. Als die verschillen het gevolg zijn van hard werken, spaarzaam leven of succesvol ondernemerschap, heb ik daar niets op tegen. Maar wél als dat komt door puur toeval. Zoals door de forse uitslagen van onze huizenmarkt.”

Knot haalt zijn eigen ouders als voorbeeld aan: “Mijn ouders hebben aan den lijve ondervonden hoe onrechtvaardig het kan toegaan. Ze lieten in 1979 een woning bouwen en wachtten – op basis van welgemeend advies – ondertussen nog even met de verkoop van hun eerste huis. Toen ging de woningmarkt onderuit. Ze verloren 40% van de waarde van hun oude huis. Zulke dingen zijn in de huidige crisis opnieuw gebeurd. De eigenwoningsfinanciering leidt tot grote wisselingen in de prijzen van huizen. Er is een generatie van geluksvogels die kort voor de crash in 2008 net hun huis hebben verkocht. En er is een generatie van pechvogels die op dat moment een huis kochten dat vervolgens enorm in waarde daalde. In mijn ogen is het een taak van de overheid om zulke toevalsfactoren zoveel mogelijk uit te sluiten.”

Pensioen
Knot gaat ook in op de pensioendiscussie. Hij pleit voor een nationaal debat over het pensioenstelsel en vindt dat mensen moeten accepteren dat de pensioenuitkering minder zeker is. “Dat is het belangrijkste, denk ik. We zoeken nog steeds te veel zekerheid in een wereld die inherent onzeker is. Naar verwachting kunnen mensen het gespaarde pensioen tegemoet zien, maar het is niet langer onder alle omstandigheden te garanderen. Overigens is er dan ook een kans dat je méér geld krijgt. Ik realiseer me dat dit een ingrijpende verandering is voor mensen, en dat zoiets tijd nodig heeft om in te dalen. Om draagvlak te krijgen, moeten alle partijen over hun eigen schaduw heen springen.”

Volgens Knot is het geen politieke zelfmoord als politieke partijen zijn standpunt naar voren zouden brengen. “Dat zal wel meevallen. De afschaffing van de vut en het prepensioen hebben we in Nederland uiteindelijk ook geaccepteerd. Laten we niet vergeten dat we een van de beste pensioenstelsels ter wereld hebben, met een pot van 1.200 miljard. Een enorme luxe. Maar zijn de verdeelregels nog toekomstbestendig? Hoe pas je het stelsel aan nu de situatie op de arbeidsmarkt zo veranderd is, met al die deeltijdwerkers en zzp’ers? Dat debat moeten we vóór de volgende Tweede Kamer-verkiezingen in 2017 voeren.”

Reageer op dit artikel