nieuws

Gepensioneerden in 2015 iets beter af

Pensioen

Ondanks de stijgende belastingen gaaan Nederlanders met een aanvullend pensioen of een lijfrente-uitkering gaan er in 2015 netto iets op vooruit. Dat becijferde loonstrookverwerker ADP.

Gepensioneerden in 2015 iets beter af

De stijging blijft wel beperkt tot enkele euro’s per maand. “Bij een aanvullend pensioen van 500 euro ontvangen zij 1,50 euro meer, bij 750 euro is dat 2,20 euro. Wie een aanvullend pensioen van 2.500 euro heeft, krijgt 10,50 euro meer op zijn rekening gestort”, zegt ADP. Volgens Dik van Leeuwerden, manager van het Kenniscentru Wet- & Regelgeving van ADP, is de stijging opvallend gezien de stijgende belastingen: “Het belastingtarief in de eerste schijf stijgt, maar omdat de bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (ZVW) per 1 januari daalt, houden pensioengerechtigden netto toch meer over.”

ADP waarschuwt er daarnaast voor dat heffingskortingen voor een onaangename verrassing zouden kunnen zorgen bij een voorlopige aanslag of teruggaaf over 2015. ADP schrijft hierover: “Zo wordt de algemene heffingskorting, die inkomensafhankelijk is, in 2015 afgebouwd voor inkomens vanaf circa 20.000 euro. Omdat heffingskortingen op dit soort aanvullende uitkeringen doorgaans niet worden toegepast, vanwege de toepassing bij de AOW, wordt met de genoemde afbouw geen rekening gehouden. Bij het berekenen van de uiteindelijk verschuldigde inkomstenbelasting wordt voor het bepalen van de hoogte van de algemene heffingskorting gekeken naar het totale inkomen uit werk en woning. Het kan blijken dat er een lager recht op heffingskorting is dan waar bij de berekening van de netto uitkeringen inclusief AOW rekening mee is gehouden.”

Reageer op dit artikel