nieuws

AFM legt uitvoerders normen op voor informatie bij pensioeningang

Pensioen

AFM legt uitvoerders normen op voor informatie bij pensioeningang

Pensioenuitvoerders mogen niet langer zelf bepalen wanneer, in welke vorm en met welke inhoud uitkeringsinformatie wordt verstrekt aan deelnemers. De Autoriteit Financiële Markten heeft minimumvereisten en aanbevelingen vastgesteld. Dat was nodig, zegt de toezichthouder, want de informatieverstrekking bij pensioeningang was bij een aantal partijen onder de maat.

De AFM wil dat de uitvoerder de deelnemer bij de hand neemt en begeleidt naar het moment van pensionering. “Beoordeel de informatie die dit als doel heeft vanuit het gezichtspunt van uw deelnemers. Kortom, geef het life event pensionering de aandacht die het verdient!”, aldus de toezichthouder.

Normen
In het document ‘Effectieve uitkeringsinformatie op hoofdlijnen’ staan de normen voor informatie aan deelnemers rondom pensionering. Tijdig informeren is belangrijk zodat pensioengerechtigden in staat zijn weloverwogen keuzes te maken. De AFM vindt dat de pensioeninformatiebrief tijdig is als de deelnemer deze brief ten minste zes maanden voor de pensioenrichtdatum van het ouderdomspensioen ontvangt. De pensioenuitkeringsbrief moet vervolgens uiterlijk één maand voorafgaand aan de eerste uitkering bij de deelnemer liggen. “Zo kan de deelnemer nagaan of er, bij het vaststellen van zijn definitieve uitkering, rekening is gehouden met de door hem gemaakte keuzes.” Ook gaat het document in op minimumvereisten voor informatieverstrekking rond afkoop en herziening van eerder ingegaan pensioen.

Nieuw onderzoek
De AFM deed onderzoek naar het verstrekken van informatie aan pensioengerechtigden bij pensioeningang. Bij dertig pensioenfondsen werden in totaal 153 dossiers onderzocht. De AFM constateerde bijvoorbeeld dat keuzes die de deelnemer mag of moet maken op basis van het reglement, niet altijd worden vermeld in de informatiebrief. Het gaat dan om keuzes als uitruil, hoog/laag-constructies en het al of niet willen uitstellen van de pensioeningangsdatum. Ook ontbreekt in de brieven soms een bruto-netto specificatie van de pensioenuitkering of wordt de definitieve hoogte van de pensioenuitkering niet vermeld. Zorgwekkend vindt de AFM dat uitkeringen niet altijd overeenkomen met wat op basis van het UPO verwacht mag worden. “Dit raakt deelnemers direct in de portemonnee en is schadelijk voor het vertrouwen in de sector.” De AFM vindt ook het gebruik van disclaimers, zoals ‘U kunt aan deze informatie geen rechten ontlenen’, niet vertrouwenwekkend.

Actie
In 2016 doet de AFM opnieuw onderzoek om na te gaan hoe pensioengerechtigden worden geïnformeerd bij pensioeningang. De toezichthouder verwacht actie van de sector. “Vooraf toetsen bij de doelgroep op begrijpelijkheid, duidelijkheid en volledigheid kan ervoor zorgen dat de deelnemer zo optimaal mogelijk wordt geïnformeerd. De vereiste informatie moet aanwezig zijn. Het is dus essentieel om goede afspraken met bijvoorbeeld werkgevers te maken, zodat de benodigde gegevens tijdig verwerkt kunnen worden. De AFM vindt harmonisatie van informatie rondom pensionering wenselijk ter vergroting van de herkenbaarheid en de vergelijkbaarheid en verwacht van de sector dat onderzoek naar de haalbaarheid hiervan gedaan wordt.”

Reageer op dit artikel