nieuws

Adfiz: ‘Belastingdienst soepeler bij eindejaarsrush pensioenregelingen’

Pensioen

Adfiz: ‘Belastingdienst soepeler bij eindejaarsrush pensioenregelingen’

De Belastingdienst stelt zich soepeler op richting werkgevers die nog druk doende zijn om hun pensioenregeling Witteveen-proof te maken. Het is niet noodzakelijk om de volledige (concept) tekst van de nieuwe pensioenregeling en de verzekeringsovereenkomst voor te leggen. Dat meldt brancheorganisatie Adfiz.

Adfiz heeft eind november een ‘brandbrief’ aan de staatssecretaris van Financiën gestuurd om aandacht te vragen voor de zorgelijke situatie dat vele duizenden werkgevers nog geen voorstel hebben ontvangen om pensioencontracten Witteveen-proof te maken. Dit moet uiterlijk voor 1 janauri 2015 gebeurd zijn.

Zware sancties
Deze zorg heeft Adfiz ook gedeeld in een overleg tussen de pensioencommissie van Adfiz en het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst. Adfiz heeft erop gewezen dat er zware fiscale sancties dreigen voor werkgever en werknemer als regelingen niet tijdig zijn aangepast, en dat een zorgvuldig besluitvormingsproces rond de aanpassing van de arbeidsvoorde pensioen ernstig in het gedrang komt.

Kamervragen
Ook Pieter Omtzigt vroeg daar recent aandacht voor door middel van Kamervragen. Staatssecretaris Wiebes wees in zijn antwoorden op de wettelijke mogelijkheid om pensioenregelingen vóór 1 januari 2015 aan de Belastingdienst voor te leggen zodat ze met terugwerkende kracht kunnen worden aangepast aan het Witteveenkader.

Soepeler
Dat beoordelingsverzoek is door de Belastingdienst versoepeld. Concreet kan de werkgever volstaan met het geven van een volledige weergave van de tussen partijen gemaakte afspraken over de aanpassing van de regeling waarbij verwezen wordt naar een nog te ontwerpen definitieve tekst van de pensioenregeling. Het is niet meer noodzakelijk om de volledige (concept) tekst van de nieuwe pensioenregeling en de verzekeringsovereenkomst voor te leggen.

Tijdelijk
Ook kan de werkgever eenzijdig een tijdelijk wijzigingsvoorstel ter beoordeling voorleggen om te voorkomen dat de pensioenregeling onzuiver wordt. Na afstemming met de belanghebbenden kan dit voorstel vervangen worden door een definitief voorstel en de (concept)tekst van de pensioenregeling.

Het verzoek moet worden voorgelegd voordat de regeling wordt ingevoerd of gewijzigd, uiterlijk op 31 december 2014 en de volledige, definitieve (concept) tekst van de regeling moet binnen 6 maanden na het indienen van het verzoek om beoordeling worden nagezonden.

Reageer op dit artikel