nieuws

Voorzitter Pensioenfederatie: ‘We schieten door bij het vormen van buffers’

Pensioen

“We schieten door bij het vormen van buffers. Ik weet dat het vandaag de dag gek klinkt, maar op termijn worden de pensioenfondsen daardoor te rijk. Dat zei Kick van der Pol, voorzitter van de Pensioenfederatie, gisteren tijdens het jaarcongres van de pensioenkoepel.

Voorzitter Pensioenfederatie: ‘We schieten door bij het vormen van buffers’

Volgens de voorzitter zou het beter zijn om iedereen er van te doordringen dat we met zijn allen meer risico lopen en die risico’s beheersbaar te maken. “In plaats daarvan schieten we door bij het vormen van buffers. De jongeren wordt verteld dat dit in hun belang is. Zij kunnen zich echter niet de brede herwaardering uit de negentiger jaren herinneren en weten dan ook niet welke risico’s rijkere pensioenfondsen lopen. Ook weten ze niet of ze hun hele werkzame leven bij een pensioenfonds aangesloten blijven. Hopelijk wel, maar wanneer dat niet het geval is, is het nog maar de vraag of ze ooit de vruchten plukken van te hoge buffers. Meerdere berekeningen wijzen uit dat vooral de jongeren die nog de arbeidsmarkt moeten betreden er baat bij zullen hebben.”

Voorrang
Dat het herstel van buffers de komende jaren voorrang krijgt, is nog wel uit te leggen, aldus de voorzitter. “Maar wanneer we een tiental jaren premie vragen voor een geïndexeerd pensioen terwijl we onvoldoende indexeren en alle voorrang blijven geven aan de buffers, zal het vertrouwen in ons stelsel zwaar op de proef gesteld worden. Wat hebben we aan toekomstbestendig indexeren als de prijs daarvan is dat het stelsel zelf niet meer toekomstbestendig is?”

Beschikbare premie
Van der Pol toonde zich verder zorgelijk over de premieovereenkomst. “De individuele beschikbare premieregeling kent grote bezwaren. Zo moet de individuele deelnemer aan zo’n regeling relatief vroeg stoppen met beleggen in zakelijke waarden waardoor het uiteindelijke resultaat tegenvalt. Bovendien moet hij op de datum van pensionering een kapitaal omzetten in lijfrentes. Je bent dan extreem afhankelijk van de rente, maar zeker ook van de koersen van de aandelen op het conversiemoment. Dit kan dus leiden tot dubbele pech. Belangrijke vraag is of we de voordelen van collectiviteit en die van defined contribution kunnen combineren. Meerdere fondsen beantwoorden die vraag bevestigend. Ze zoeken naar een modus waarbij de premie vast ligt en de risico’s binnen het collectief worden gedeeld.”

Reageer op dit artikel