nieuws

Onderzoek naar vermogensopbouw als arbeidsvoorwaarde

Pensioen

Een aantal werkgeversorganisaties uit branches met flexibele arbeidsrelaties en een hoge arbeidsmobiliteit gaan onderzoeken wat de opties voor vermogensopbouw zijn als alternatief voor de huidige pensioenregelingen.

Onderzoek naar vermogensopbouw als arbeidsvoorwaarde

Werkgeversorganisaties Koninklijke Horeca Nederland (KHN), Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB), Raad Nederlandse Detailhandel (RND), Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) en Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) slaan de handen ineen. Zij vinden het opbouwen van een adequaat pensioen tegen beheersbare uitvoeringskosten een steeds lastiger opgave, zeker omdat ze in een branche bewegen die zich kenmerkt door een hoge arbeidsmobiliteit binnen en tussen branches (zoals in de horeca, de uitzendsector, schoonmaak en detailhandel).

Project
In een gezamenlijk project onder begeleiding van De Argumentenfabriek gaan zij op zoek naar opties voor vermogensopbouw als alternatief voor de (huidige) pensioenregelingen in betreffende branches. Wat zijn de argumenten voor en tegen deze opties? Eind van dit jaar verwachten ze in beeld te hebben wat de belangrijkste keuzes zijn bij het vormgeven van vermogensopbouw als arbeidsvoorwaarde.

Debat
De initiatiefnemers willen hiermee aanhaken bij het nationale debat over ons pensioenstelsel, met in dit geval als uitgangspunt werknemers in flexibele arbeidsrelaties en een hoge mate van arbeidsmobiliteit.

Reageer op dit artikel