nieuws

Klijnsma verwacht maximaal 75.000 deelnemers aan nettopensioen

Pensioen

Staatssecretaris Jetta Klijnsma verwacht dat er niet meer dan 75.000 deelnemers zullen zijn aan het nettopensioen. Het aantal werknemers met een pensioengevend loon boven de € 100.000 ligt wel hoger, maar door aftopping blijft een kleiner aantal over.

Klijnsma verwacht maximaal 75.000 deelnemers aan nettopensioen

Klijnsma licht de berekening toe in een brief aan de Tweede Kamer: “Er zijn thans circa 150.000 mensen met een pensioengevend loon van meer dan € 100.000. Bij de raming is rekening gehouden dat een deel van dit looninkomen niet pensioengevend is. Naar schatting zal de aftopping circa 100.000 werknemers treffen. Daarnaast is er bij de raming van uitgegaan dat bij een verplichte deelname 75% voordeel heeft van de nieuwe nettospaarfaciliteit. Nu de uiteindelijke vormgeving een vrijwillige faciliteit betreft, ligt dit deelnemingspercentage lager. Mede afhankelijk van cao-overleg dat thans nog plaatsvindt, zal naar schatting het aantal deelnemers aan deze regeling onder de 75.000 liggen.”

Klijnsma wil nog geen afspraken doen over het aantal deelnemers dat mee moet doen om een regeling voor het nettopensioen een succes te maken. Maar volgens de staatssecretaris zijn er geen signalen dat dat de regeling voor nettopensioen niet uitvoerbaar zou zijn. Klijnsma: “Daar komt bij dat de mogelijkheid om een nettopensioen uit te voeren ook een wens van het pensioenveld zelf was en dat de voorwaarden die aan de uitvoering ervan worden gesteld in overleg met het pensioenveld tot stand zijn gekomen.”

Reageer op dit artikel