nieuws

Hogere inkomens willen niet bijsparen voor hun pensioen

Pensioen

Hogere inkomens willen niet bijsparen voor hun pensioen

De markt verwacht dat er weinig belangstelling is voor de nettopensioenregeling die speciaal voor veelverdieners in het leven is geroepen. Het FD maakte een rondgang langs de verschillende partijen en komt tot deze conclusie.

Veel werknemers met een salaris boven een ton gaan waarschijnlijk niet bijsparen als hun pensioenopbouw straks wordt afgetopt. Ze gebruiken dat vrijvallende geld liever om bijvoorbeeld hun huis af te lossen, voor beleggingen of consumptie. Een deel zal ook een jaartje willen afwachten. Dat is de verwachting van adviseurs en belangengroepen geraadpleegd door het FD.

Bevoogding
Grote werkgevers als KLM en Shell overwegen daarom om hun werknemers automatisch in te laten stromen. Werknemers kunnen dan alleen onder de regeling uit als ze dat expliciet aangeven. Rabo wil daarentegen niets van dergelijke bevoogding weten en laat de keuze volledig aan de werknemer.

Vanaf 1 januari mogen werknemers maar tot een salaris van €100.000 pensioen opbouwen. Daarboven zijn de pensioenpremies niet meer aftrekbaar. De 145.000 werknemers in Nederland die meer dan een ton per jaar verdienen, mogen zelf kiezen of ze vanuit hun nettoloon gaan bijsparen om dit gat te compenseren of niet.

Mislopen
Verreweg de meeste werknemers krijgen de pensioenpremies die ze mislopen uitgekeerd in de vorm van hoger brutoloon. Vakcentrale FNV heeft de indruk dat de werknemers volledige looncompensatie ontvangen, dus ook het werkgeversdeel. Volgens vakcentrale CNV verschilt het per sector hoe goed er wordt gecompenseerd. Werkgeverskoepel AWVN schat dat de meeste werkgevers de premies gewoon één op één teruggeven in een loonsverhoging.

Het Centraal Planbureau heeft berekend dat er volgend jaar zo’n € 0,8 mrd extra belasting binnenkomt door de aftopping. Voor de hogere inkomens betekent het wel een pensioenterugval die fors kan oplopen naarmate iemand meer verdient. Om deze pijn te verzachten heeft het kabinet een nettopensioenregeling gemaakt. De premie wordt dan betaald uit het nettoloon. Het potje is, tot een zekere grens, vrijgesteld van vermogensheffing in box 3 van 1,2%.

Affaires
Fiscaal adviseurs verwachten niet dat werknemers voor dit relatief kleine fiscale voordeel hun geld gaan vastzetten.”Dat heeft ook te maken met de affaires rond woekerpolissen”, zegt een fiscalist tegen het FD. “Mensen die zoveel verdienen zullen heel kritisch zijn op de kosten van zo’n verzekeringsproduct en hoeveel zekerheid het biedt op een bepaalde uitkering”.

Nabestaandenpensioen
De verzekeraars verwachten wel veel animo voor het aanvullende nabestaandenpensioen, dat ook uit het nettoloon moet worden betaald. Deze pensioenen worden per 1 januari ook afgetopt op een bepaald percentage van een ton. Achterblijvende partners kunnen er hierdoor ineens tienduizenden euro’s per jaar op achteruit gaan. Dat risico zullen veel mensen willen afdekken, verwachten de verzekeraars.

Bij verzekeraar Aegon kost deze verzekering tot een inkomen van twee ton ongeveer € 600 per jaar. Dat is ongeveer evenveel als wat mensen minder aan nabestaandenpremie gaan betalen door de aftopping.

Reageer op dit artikel