nieuws

Fondsen beboet door DNB voor te laat inleveren jaarverslag

Pensioen

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft boetes opgelegd aan Stichting Pensioenfonds Transmark en Stichting Pensioenfonds Consumentenbond. De boetes moeten betaald worden omdat de pensioenfondsen het jaarverslag over het boekjaar 2013 te laat inleverden bij de toezichthouder.

Fondsen beboet door DNB voor te laat inleveren jaarverslag

Het jaarverslag had op 30 juni 2014 binnen moeten zijn bij DNB, maar Transmark leverde de papieren pas een maand later, op 31 juli in. Het was al de derde keer dat het fonds te laat was met het inleveren van rapportages bij de toezichthouder, blijkt uit het boetebesluit. Eerder dit jaar werden de rapportage set Reglementen en de kwartaalrapportage over het vierde kwartaal van 2013 respectievelijk acht en zeven dagen te laat ingeleverd. Dus sprak toezichthouder bij de derde overtreding van recidive.

Boetebedrag
Transmark verdedigde zich door te stellen dat de gebruikelijke accountant in juni met het verzoek kwam de controle van de basisgegevens door een andere accountant uit te laten voeren. Daardoor liep de zaak vertraging op en konden de cijfers niet meer op tijd ingediend worden. Het verweer kon DNB niet tot een ander oordeel verleiden en de toezichthouder legde een boete van € 27.500 op.

Het basisbedrag aan boete voor het vergrijp is € 500.000. Dat bedrag zou onevenredig hoog zijn, stelt DNB in het boetebesluit. Rekening houdend met de omstandigheden werd de boete vastgesteld op € 13.750. Maar omdat Transmark voor de eerdere vergrijpen ook al eens een bestuurlijke boete kreeg, zag de toezichthouder zich genoodzaakt het boetebedrag te verdubbelen.

Consumentenbond
Ook het pensioenfonds van de Consumentenbond was te laat. Het jaarverslag werd acht dagen te laat, op 8 juli, ingeleverd. Het fonds was ook te laat met het inleveren van de rapportage set Reglementen, dat op 11 april 2014 in plaats van 1 april werd ingeleverd. Het fonds weet de te late aanlevering aan overlappende vakanties en gebrekkige communicatie en wees erop dat de boete gevolgen zal hebben voor de pensioenen van de deelnemers. Omdat dit niet onderbouwd werd, gaf DNB geen gehoor aan dit protest en bepaalde het de boete op € 17.500

Eerder gaf DNB al een boete van € 22.500 aan pensioenfonds PNO Media, omdat het een dag te laat een rapportage inleverde.

Reageer op dit artikel