nieuws

Elderson bespreekt uitdagingen voor pensioenstelsel

Pensioen

In een speech op het congres van de Pensioenfederatie waarschuwde Frank Elderson, directeur toezicht pensioenfondsen DNB, ervoor dat het hard werken zal zijn om het Nederlandse pensioenstelsel op hetzelfde niveau te houden. Elderson is trots op het pensioenstelsel en wil dat graag zo houden.

Elderson bespreekt uitdagingen voor pensioenstelsel

Elderson zei: “Het Nederlandse pensioenstelsel wordt, zoals u allen weet, ook internationaal gewaardeerd. Daar mogen we trots op zijn. Maar dat moeten we ook zo houden. We kennen allen de voorbeelden van merknamen die ooit tot de wereldtop behoorden, maar nu niet meer bestaan of kwijnend zijn. En als we er in slagen om het duurzame karakter van het pensioenstelsel verder te bestendigen, dan kunnen we daar ook in de toekomst nog trots op zijn.”

Pensioendialoog
Volgens Elderson worden er al de nodige stappen gezet om het pensioenstelsel op niveau te houden. “Het doet mij deugd dat op dit moment een Nationale Pensioendialoog wordt gevoerd met het doel hier gestalte aan te geven. Het is goed dat de urgentie wordt gevoeld om het pensioenstelsel toekomstbestendig te maken. Hiermee spreken we als land de ambitie uit om de reputatie van ons pensioenstelsel te behouden.”

Drie uitdagingen
Elderson noemt drie uitdagingen waar de pensioenwereld voor staat. Als eerste noemt hij het pensioenstelsel een complex financieel product, waarvan de effecten van keuzen pas op lange termijn merkbaar zijn. Als tweede zegt hij dat herstel van vertrouwen bijzonder lastig is, omdat het pensioen een leven lang mee gaat en er daardoor veel uiteenlopende belangen en voorkeuren zijn om rekening mee te houden.

De derde uitdaging is volgens Elderson de veranderende arbeidsmarkt. “Zo is het aandeel zelfstandigen zonder personeel de afgelopen jaren sterk toegenomen. Onder de mannelijke beroepsbevolking is het aandeel gestegen van 8% in 2004 naar meer dan 12% nu. Het CPB spreekt van een verdere verwachte stijging naar 15% in 2020. Ook wisselen werknemers steeds vaker van baan. Het pensioenstelsel is niet goed ingesteld op deze verhoogde arbeidsmobiliteit. Vroeger was dikwijls sprake van life-time employment: werknemers waren hun hele carrière in dienst bij eenzelfde werkgever. Dit betekent dat de aannames waarop belangrijke uitgangspunten in het pensioenstelsel  zijn afgestemd, verouderd zijn. De doorsneesystematiek en pensioenoverdrachten tussen verschillende fondsen zijn hiermee kwesties die aandacht behoeven.

Reageer op dit artikel