nieuws

Wet tegen ‘pensioen opeten’ in bijstand

Pensioen

Bijstandsgerechtigden kunnen straks niet meer door hun gemeente worden gedwongen hun pensioen ‘op te eten’. Staatssecretaris Klijnsma komt met een wetsvoorstel naar aanleiding van Kamervragen over het kwijtraken van pensioen bij mensen in de bijstand in de Gemeente Enschede.

Wet tegen ‘pensioen opeten’ in bijstand

Staatssecretaris Klijnsma van SZW heeft de Tweede Kamer laten weten dat zij met een voorstel komt om in de Wet Werk en bijstand te regelen dat gemeenten mensen die een beroep op de bijstand doen, niet mogen dwingen hun pensioen voor de pensioengerechtigde leeftijd in te laten gaan, om zodoende de uitkering te kunnen verrekenen met dit pensioeninkomen.

De staatssecretaris zal gemeenten oproepen, om vooruitlopend op deze wetswijziging, bijstandsgerechtigden niet te verplichten hun tweedepijlerpensioen vervroegd in te laten gaan.

Reageer op dit artikel