nieuws

Verschil tussen collectief pensioen en eigen potjes neemt af

Pensioen

De voordelen van collectief sparen voor het pensioen vergeleken met individuele regelingen met ‘eigen potjes’ zijn sterk afgenomen. Dat heeft te maken met de vergrijzing en de toenemende flexibiliteit van de arbeidsmarkt. Dat concluderen het Centraal Planbureau (CPB) en onderzoeksinstituut Netspar in een vrijdag verschenen rapport.

Verschil tussen collectief pensioen en eigen potjes neemt af

“De welvaartswinst van risicodeling met toekomstige generaties wordt nu geschat op minder dan 1 procent van de consumptie. De risico’s komen steeds meer bij de deelnemers te liggen, ook de gepensioneerden”’, aldus de onderzoekers. Het gros van de pensioenen in Nederland is collectief geregeld. Collectieve contracten hebben betere mogelijkheid om grote schokken te delen met toekomstige generaties, waardoor meer beleggingsrisico kan worden genomen. Ook kunnen zij potentieel beter omgaan met grote veranderingen in inflatie of de algemene levensverwachting. Deze mogelijkheden voor risicodeling binnen collectieve pensioencontracten zijn echter verminderd, vanwege vergrijzing en toenemende flexibiliteit van de arbeidsmarkt. De verschillen tussen collectieve regelingen en individuele regelingen met ‘eigen potjes’ nemen daardoor af.

Maatwerk
Volgens het CPB biedt het Nederlandse pensioenstelsel in vergelijking met andere landen weinig ruimte voor eigen keuze en maatwerk. “Bij meer keuzevrijheid en maatwerk kunnen pensioenen beter afgestemd worden op de persoonlijke situatie van de deelnemers, maar verkeerde keuzes zijn kostbaar in termen van welvaart”, stellen de onderzoekers. Grenzen aan keuzevrijheid en ‘goede standaardopties’ kunnen helpen om verkeerde keuzes te voorkomen. Volgens de onderzoekers zijn er genoeg redenen om de pensioenopbouw niet volledig aan individuen over te laten. ‘Veel deelnemers aan pensioenregelingen zouden vanwege kortzichtigheid uit zichzelf te weinig premie inleggen voor een adequaat pensioen.’

Verbeteren
Er zijn meerdere manieren om het pensioenstelsel te verbeteren, aldus de onderzoekers. “Het is mogelijk om de huidige collectieve regelingen te versterken door de mogelijkheden voor risicodeling beter te benutten, de aansluiting bij de individuele voorkeuren te verbeteren, de transparantie te vergroten en/of de onbedoelde herverdeling te verminderen door introductie van degressieve opbouw. Het is ook mogelijk om naar een meer individueel gericht stelsel met ‘eigen potjes’ over te gaan, met een verplichting om te sparen voor het pensioen, met gerichte verdeling van risico’s over het leven en flexibiliteit voor afstemming op de individuele voorkeuren en omstandigheden.”

Reageer op dit artikel