nieuws

Van Vroonhoven: ‘Pensioenstelsel eigenlijk niet meer houdbaar’

Pensioen

Merel van Vroonhoven gaf gisteren in Buitenhof haar eerste tv-interview als voorzitter van de AFM. Bij het tv-programma ging Van Vroonhoven diep in op de woekerpolisaffaire, maar ze besprak ook de veranderingen in het pensioenstelsel.

Van Vroonhoven: ‘Pensioenstelsel eigenlijk niet meer houdbaar’

“We hebben in Nederland een goed pensioenstelsel, maar het is eigenlijk niet meer houdbaar”, zegt Van Vroonhoven. “Daarom is nu de Pensioendialoog gaande onder leiding van staatssecretaris Jetta Klijnsma.” Als het aan Van Vroonhoven ligt, mag er meer ruimte komen voor consumenten om hun eigen opties af te wegen. “Het zou goed zijn als er meer keuzevrijheid is. Maar dan moet er ook meer gelet worden op de aandacht die klanten aan hun financiële situatie besteden. In de praktijk zien we dat mensen meer tijd steken in het uitzoeken van een nieuwe auto of smartphone dan in het pensioen.

Woekerpolis
Van Vroonhoven ging ook in op de woekerpolisaffaire. In haar tijd als directielid bij Nationale-Nederlanden werden de beleggingsverzekeringen onder haar auspiciën verkocht. “Ik heb daar om twee redenen spijt van. Ik heb zelf als consument ook een woekerpolis. Ik vraag mezelf ook af: hoe kan het dat ik zo’n product heb gekocht. Hetzelfde gevoel heb ik als bedrijf. We hebben onvoldoende stil gestaan bij wat deze producten zouden doen voor de consumenten.”

De affaire was voor Van Vroonhoven een van de drijfveren om voor de AFM te komen werken. “Ik heb de conclusie getrokken dat enerzijds een fundamentele gedragsverandering plaats moet vinden in de financiële sector, waarbij de klant op 1, 2 en 3 komt te staan. Anderzijds moeten we ervoor zorgen dat de consument beter in staat moet zijn om zijn eigen financiële beslissingen te nemen. Maar als je het vertrouwen terug wil winnen moet die verandering primair vanuit de aanbieders komen.” De belangrijkste verandering is dat er zo snel mogelijk een oplossing moet komen voor klanten met een niet opbouwende beleggingsverzekering. “Het staat buiten enige twijfel dat verzekeraars mensen die nu zo’n verzekering hebben een oplossing moeten bieden.”

Straffen
Van Vroonhoven besprak ook de mogelijkheden die de AFM heeft om te handhaven. Moeten er bijvoorbeeld niet strengere straffen uitgedeeld worden. Van Vroonhoven: “Dat klinkt het makkelijkst, om hogere boetes en zwaardere straffen uit te delen. Het is ook belangrijk om je tanden te laten zien. Maar wij doen ook onderzoek naar de effecten van onze interventies en daaruit blijkt dat het een combinatie van methodes is die het effectiefste blijkt. Vaak is de naam in de krant voor een partij een hogere straf dan de boete. En zelfs als we de boete vier keer zo hoog zouden maken, is die nog klein vergeleken met de winsten die sommige bedrijven maken.”

De aflevering van Buitenhof met Van Vroonhoven is hier terug te kijken.

Reageer op dit artikel