nieuws

Nederlanders onwetend over AOW-leeftijd

Pensioen

Nederlanders zien de noodzaak van het verdiepen in hun financiële situatie na het pensioen, maar doen er in de praktijk weinig aan. Het is een van de conclusies uit de Wijzer in geldzaken Pensioenmonitor 2014. Daaruit blijkt ook dat het heersende beeld over de AOW-leeftijd verkeerd is.

Nederlanders onwetend over AOW-leeftijd

Zo blijkt dat de meerderheid van de Nederlanders tussen de 40 en 55 jaar die leeftijd verkeerd inschat. Het komt omdat veel mensen zich er niet bewust van zijn dat de AOW-leeftijd na het verhogen naar 67 in 2023 wordt gekoppeld aan de levensverwachting. Daardoor zal bijvoorbeeld iemand van 35 jaar naar verwachting door moeten werken tot hij minimaal 70 jaar is. Maar nog geen derde van deze leeftijdsgroep realiseert zich dat.

Kloof
Ook een grote groep tussen de 40 en 55 jaar heeft niet door dat voor hen de AOW-leeftijd ook boven de 67 zal oplopen. Nog geen kwart van de 45- tot 49-jarigen houdt hier rekening mee. Ook bestaat er een grote kloof tussen de verwachte pensioen en het geld dat de ondervraagden nodig denken te hebben. De helft kan geen inschatting maken van de vereiste hoogte van de pensioenuitkering, en van de andere helft is driekwart onzeker over de gedane schatting. De gemiddelde verwachting van de uitkering is 60% van het laatstverdiende loon, terwijl de ondervraagden 71% nodig denken te hebben.

Als oplossingen voor een eventueel gat in het pensioen wordt voornamelijk de optie genoemd om vermogen op te bouwen via de eigen woning om op die manier op lange termijn de lasten te drukken. Ook noemt een derde als oplossing het langer doorwerken.

Reageer op dit artikel