nieuws

Nederlander wil meebetalen aan vroegpensioen zware beroepen

Pensioen

Nederlanders zijn bereid om bij te dragen aan pensioenregelingen van zware beroepen, ook als ze zelf geen zwaar beroep hebben. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB).

Nederlander wil meebetalen aan vroegpensioen zware beroepen

De zwaarte van een beroep blijkt voor veel mensen van belang voor wat een redelijke pensioenleeftijd is en voor de bereidheid om aan vroegpensioenregelingen bij te dragen. Het CPB concludeert dat na onderzoek waarbij vragen werden gesteld over de pensioenleeftijd van fictieve personen met vijf verschillende beroepen.

Bijdragen
Nederlanders zijn van mening dat mensen met zware beroepen eerder met pensioen moeten kunnen gaan en zijn bereid om aan vroegpensioenregelingen bij te dragen om dit mogelijk te maken. Ook als ze zelf geen soortgelijk beroep hebben, zijn individuen nog steeds bereid om bij te dragen aan pensioenregelingen van zware beroepen. De onderzoekers schrijven: “Fysieke belasting blijkt hierin een rol te spelen. Zo zijn respondenten bereid om aan een vroegpensioenregeling van bouwvakkers bij te dragen, ook als ze zichzelf niet identificeren met het beroep van een bouwvakker. Maar het is niet zo dat zelfidentificatie geen invloed heeft. Zo vinden bijvoorbeeld respondenten, die aangeven dat hun beroep lijkt op dat van een leraar, het beroep van een leraar zwaarder.”

Maatwerk
De onderzoekers bevelen meer maatwerk in het pensioenstelsel aan. “Dat kan recht doen aan de heersende opvatting om bepaalde zware beroepen te ontzien. Beleidsmakers kunnen op verschillende manieren meer maatwerk introduceren.”

Reageer op dit artikel