nieuws

Jongeren verwachten door te werken na pensioen

Pensioen

Liefst een op de vijf jongeren tot 35 jaar verwacht na hun pensionering nog door te moeten werken om financieel rond te komen. Niet fulltime, maar de schattingen komen uit op ongeveer zestien uur per week. Dat blijkt uit onderzoek van GfK, in opdracht van het Verbond van Verzekeraars.

Jongeren verwachten door te werken na pensioen

Jongeren schatten de leeftijd waarop zij met pensioen kunnen gemiddeld in op 67,4 jaar, maar 18% van de ondervraagden denkt ook op hogere leeftijd nog door te gaan werken. Van de groep die door denkt te gaan werken zegt 36% dat te doen omdat ze het leuk vinden, 30% omdat ze verwachten dat het geld nodig is en bijna 15% om de sociale contacten te onderhouden. Het aantal jongeren dat denkt werk nodig te hebben om het pensioeninkomen aan te vullen is onder lager opgeleiden twee keer zo groot als onder de hoger opgeleiden.

Onvoldoende
Ondanks deze groep die nadenkt over het doorwerken na het pensioen, blijkt de interesse voor het pensioen onder jongeren nog altijd zeer laag. Een beeld dat de ondervraagden zelf ook bevestigen. Zij geven zichzelf een rapportcijfer 4,3 waar het gaat om hoe goed zij op de hoogte zijn van het pensioen. Voor de mate waarin pensionering hen bezighoudt geven ze zichzelf een nog ruimere onvoldoende: 3,9.

Het Verbond noemt de uitkomsten van het onderzoek ‘verrassend’. Algemeen directeur Richard Weurding: “Hoewel jongeren in het algemeen weinig belangstelling aan de dag leggen voor hun pensioen hebben de ingrepen in het stelsel, zoals langer werken en minder opbouw, blijkbaar toch forse impact gehad op hun verwachtingen. Omdat het pensioen voor met name jongeren onzekerder wordt, is het belangrijk dat zij meer te kiezen krijgen,  bijvoorbeeld hoeveel risico ze willen dragen. Dat vergroot ook de betrokkenheid.”

Reageer op dit artikel