nieuws

FNV-leden bereid hogere premie te betalen voor meer pensioen

Pensioen

FNV-leden bereid hogere premie te betalen voor meer pensioen

Als het aan een merendeel van de leden van vakbond FNV ligt mag de pensioenpremie omhoog als dat aan het einde van de rit ook een hoger pensioen oplevert. Uit een enquête onder de vakbondsleden blijkt dat zij in hun werkende leven best iets minder te besteden willen hebben om meer pensioen uitgekeerd te krijgen.

Van de ondervraagde leden gaf 49% aan wel brood te zien in een hogere pensioenpremie, 19% heeft geen voorkeur, 18% wil een lagere premie en 13% zegt het niet te weten. Ook zou 57% van de ondervraagden voor een hoog verplicht aanvullend pensioen kiezen in plaats van geen verplichting. “De reden hiervan ligt waarschijnlijk in de zorgen die mensen hebben over hun pensioen en de complexiteit van de pensioenregelingen. Zeven op de tien maken zich soms of vaak zorgen over hun pensioen. De belangrijkste zorgen van FNV-leden zijn de invloed die de overheid heeft op hun pensioengeld (voor 52% de belangrijkste zorg) en dat de hoogte van het pensioen tegenvalt (voor 25% het belangrijkst)”, leest het onderzoek.

Zzp’ers
Over de positionering van zzp’ers in het pensioenstelsel zijn de FNV-leden verdeeld. Op de vraag of zij verplicht pensioen op moeten bouwen antwoordde 37% dat iedereen verplicht pensioen op zou moeten bouwen en 13% dat zzp’ers verplicht hun werknemers deel in moeten leggen. Daarentegen vindt 34% dat zzp’ers zelf moeten kiezen en 16% dat pensioen opbouwen aantrekkelijker moet worden voor zelfstandigen. Onder de zzp’ers zelf liggen deze verhoudingen compleet anders, twee derde van hen vindt dat zij zelf moeten kunnen kiezen, terwijl 20% pleit voor een verplichte pensioenopbouw.

Reageer op dit artikel