nieuws

Arno Dolders pleit voor pensioenvrijheid

Pensioen

Tijdens een bijeenkomst voor het samenwerkend intermediair van Legal & General heeft Arno Dolders zijn vraagtekens gezet bij de verplichte deelneming aan een bedrijfspensioenfonds. Volgens de algemeen directeur van de verzekeraar moeten werknemers meer keuzevrijheid krijgen.

Arno Dolders pleit voor pensioenvrijheid

Dolders verwacht dat een vergroting van de keuzevrijheid er ook toe zal leiden dat werknemers actiever betrokken worden bij hun eigen pensioensituatie. Dolders: “Wat is er op tegen om iedere werkgever te verplichten een regeling aan te bieden en de werknemer daaraan automatisch te laten deelnemen, tenzij hij dat expliciet niet wil? Dus wel het automatisme van sparen binnen een regeling, maar dan met helder eigendomsrecht en beleggingskeuzes, maar niet de dwang om deel te nemen. Het is dan een eigen verantwoordelijkheid geworden, die zal leiden tot grotere betrokkenheid en bewustere keuzes.”

Theo Gommer
Naast het praatje van Dolders kwam ook Theo Gommer, voorzitter van de NOPD aan het woord. Hij lichtte voor de aanwezigen de belangrijkste wijzigingen in het pensioenstelsel toe en stipte vooral aan dat voor de meeste mensen het effect van de veranderingen onbekend is. Daar ligt een taak voor de adviseur, vindt Gommer. “Gebrek aan inzicht zal onvermijdelijk leiden tot teleurgestelde verwachtingen op het moment dat aan de uitkomst van deze contracten niets meer veranderd kan worden.”

Reageer op dit artikel