nieuws

Fondsen zien aantal actieve deelnemers dalen

Pensioen

Het aantal deelnemers dat pensioen opbouwt bij pensioenfondsen is de afgelopen jaren verder gedaald. Per ultimo 2013 bedroeg het aantal actieve deelnemers zo’n 5,5 miljoen personen; een jaar-op-jaar daling van 146.000. Dat blijkt uit cijfers van De Nederlandsche Bank.

Fondsen zien aantal actieve deelnemers dalen

De generatie die in de jaren 1946-1950 is geboren, sluit zijn arbeidzame leven af en gaat met pensioen. Een betrekkelijk forse geboortegolf gaat dus een andere levensfase in. Een deel van de personen dat voorheen als actieve deelnemers geregistreerd stond, is nu als pensioengerechtigde deelnemer geregistreerd. Een ander deel, zo’n 26.000 deelnemers, is overgegaan naar een levensverzekeraar of een premiepensioeninstelling, aldus DNB.

Uitkeringen
Het aantal pensioenuitkeringen stijgt. Per ultimo 2013 verstrekten pensioenfondsen ruim 3,1 miljoen uitkeringen aan pensioengerechtigden. Hieronder bevonden zich 2,2 miljoen uitkeringen op grond van ouderdomspensioen, een stijging van zo’n 80.000 uitkeringen ten opzichte van een jaar eerder. Ook het aantal uitkeringen uit hoofde van partnerpensioen nam enigszins toe (+7.000), terwijl het aantal uitkeringen uit hoofde van arbeidsongeschiktheid –net als in voorgaande jaren- afnam (-6.500).

Gewezen deelnemers
Het aantal deelnemers dat als gewezen deelnemer geregistreerd staat is –voor het eerst sinds 2009- gestegen (+187.000). Deze groep laat het eerder opgebouwde pensioen in beheer bij het oorspronkelijke fonds. Eind 2013 waren er zo’n 8,8 miljoen gewezen deelnemers. Daarmee is dit aantal weer terug op het niveau van eind 2010.

Reageer op dit artikel