nieuws

Fonds rapporteert dag te laat aan DNB: boete van € 22.500

Pensioen

De Nederlandsche Bank heeft een bestuurlijke boete van € 22.500 opgelegd aan PNO Media (pensioenfonds voor werknemers in de mediasector). Het fonds was een dag te laat met het indienen van de rapportage Z-score over het eerste kwartaal van 2014.

Fonds rapporteert dag te laat aan DNB: boete van € 22.500

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Media PNO moest de rapportage Z-score over het eerste kwartaal uiterlijk op 14 mei 2014 aan de toezichthouder verstrekken. Die deadline werd niet gehaald, het fonds leverde de gegevens een dag later aan, op 15 mei.

Ernstige overtreding
Volgens DNB begaat het fonds hiermee een ernstige overtreding. De toezichthouder stelt dat het als uitgangspunt heeft dat overtredingen niet worden gedoogd en dat het van belang is dat wettelijk verplichte rapportages tijdig worden ingediend. “Tijdigheid is een noodzakelijk element. DNB beschouwt deze overtreding dan ook als een ernstige overtreding.” Ook vindt DNB het van belang dat PNO Media eerder heeft verzuimd om tijdig informatie te verstrekken, de rapportageset FTK Reglementen werd niet op 1 april 2014 ingeleverd, maar pas op 10 april 2014.

Boetehoogte
Het basisbedrag voor de overtreding bedraagt € 500.000. Bij het bepalen van de hoogte houdt DNB rekening met de ernst en duur van de overtreding, de mate van verwijtbaarheid, de omstandigheden van het geval en de draagkracht van het fonds. PNO Media heeft een reservetekort en de afgelopen jaren heeft geen indexatie plaatsgevonden.

Reageer op dit artikel